08.10.2020 Blogi

Yrityskulttuurin merkitys korostuu muutosten aikana

Oletko koskaan nähnyt kuvaa Lean-talosta? Kuvaa, jossa vahvan kivijalan päällä on tukevat pylväät ja pylväiden päällä katto. Kivijalka symbolisoi yritystoiminnan perustaa, yrityskulttuuria, jonka päälle kaikki muu siihen liittyvä on rakennettu. Pylväät kuvaavat, miten oikea-aikaisella reagoinnilla, toiminnan johtamisella sekä jatkuvalla parantamisella ja laadun varmistamisella pidetään katto paikallaan. Katto on tavoitetila, visio, jota kohti mennään ja jota halutaan hivuttaa koko ajan hieman korkeammalle yhä parempaa lisäarvoa asiakkaille tuottaen.

Itselleni tuo kuva on aina ollut monimerkityksellinen ja löydän siitä useita tasoja. Sillä voidaan kuvata yksittäisen yrityksen yksittäisen prosessin rakennetta ja toisaalta sen avulla voidaan maalata isojakin globaaleja kehityshankkeita. Tärkeimmäksi osioksi nousee kerta toisensa jälkeen perusta. Toiminnan kivijalka rakentuu aina jonkinlaiselle yhdessä luodulle kulttuurille, jota pitävät kasassa yleiset hyväksi koetut toimintatavat, ohjeet, johtaminen, henkilöstö ja sidosryhmät. Muutokset voivat joskus vavisuttaa kattoa ja pylväätkin saattavat heilua, mutta hyvin valettu pohja varmistaa rakennuksen kasassa pysymisen.

Yrityksen perustehtävä, ihmiset, ympäristö ja yhteinen halu tuottaa asiakkaalle arvoa, muodostavat yrityskulttuurin. Se rakentuu hiljalleen pitkäjänteisen työn, motivaation ja yhteisen luottamuksen tuloksena. Mitä vahvemmaksi yrityksen oma kulttuuri rakentuu, sitä turvatumpaa yritystoiminnan jatkuvuus on ja sitä enemmän asiakkaat ja henkilöstö voivat luottaa yrityksen olemassaoloon.

Oma yrityksemme on loistava esimerkki yrityskulttuurin merkityksestä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Olen aidosti ylpeä Protectin koko henkilöstön motivaatiosta kehittää yritystämme ja jatkuvasti motivoida toisiamme yhä parempiin suorituksiin. Vaikka muutokset ovat aiheuttaneet iskuja ja erilaista epätietoisuutta, kokonaisuus on saatu pidettyä koossa esimerkillisesti ja aina on onnistuttu kehittämään jotain uutta ja vieläkin parempaa.

Vaikka maailma muuttuu ja kiire erilaisilla työpaikoilla kasvaa, on jatkuvalle kehittämiselle ja kivijalan vahvistamiselle tärkeä löytää aikaa. Joissakin yrityksissä kasvu on aiheuttanut tilanteen, jossa arjesta on tullut selviytymistä, eikä kehitystyöhön ja perusrakenteiden vahvistamiseen jää aikaa. Prosesseja hienosäätämällä ja ns. tulipalojen sammuttamisella keskitytään ainoastaan pylväiden vaurioiden hätätilapaikkauksiin ja unohdetaan kivijalan vahvistaminen ja ylläpito. Pysähdy selvittämään nykytila ja tavoite. Tarkista, että yrityksen johtamisjärjestelmän muodostavat peruspilarit ovat pystyssä, kivijalka kunnossa ja katto pään päällä. Näin varmistat, että yrityksesi henkilöstöllä on visionne mukainen tavoite ja yhteinen suunta sekä mahdollisuudet sen saavuttamiseen.

 

Tutustu ulkoistettuun päällikköpalveluun – HRD-päällikkö

Tutustu ulkoistettuun päällikköpalveluun – Laatupäällikkö

Miia Laakso