27.05.2019 Blogi

Kun ihminen tuodaan keskiöön, laatu ja turvallisuus paranee

Protectilla liiketoimintajohtajana toimiva Miia Laakso on vastuussa yrityksen henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittämisestä. Yrityksessä jo muutama vuosi sitten aloitettu sitkeä kehitystyö ja konkreettiset toimet ovat tuottaneet tulosta, josta yhtenä osoituksena on Työturvallisuusuuslaitoksen tänä keväänä myöntämä työturvallisuuden korkein tasoluokitus.

—Haluamme omilla toimillamme osoittaa, miten esimiestyöhön ja työhyvinvointiin liittyvät suunnitelmat jalkautetaan käytäntöön ja mitä tuloksia niillä saavutetaan. Kun olemme itse tehneet toimet konkreettisesti, voimme jalostaa parhaita käytänteitä asiakkaidemme hyväksi. Lupauksenamme on tehdä laadusta normi. Sen toteuttaminen vaatii toimintatapoja, jotka on helppo soveltaa erilaisten yritysten arkeen. Laatu ja turvallisuus on kokonaisuus, jossa ihmisten toiminnalla on merkittävä rooli, Laakso sanoo.

Organisaatiokaavio käännettiin ylösalaisin

Protectin organisaatiossa henkilöstöjohtamisen vastuut jaettiin lähiesimiehille. Tällä haluttiin tiivistää asiantuntijoiden ja lähiesimiehien suhdetta ja parantaa tavoitettavuutta. Matala kynnys toimii molempiin suuntiin luontevana kanssakäymisenä. Tapaamisista voidaan Laakson mukaan sopia hihasta nykäisemällä ilman, että tätä varten olisi varattu aika vuosikellosta.

Organisaatiokaaviossa tehtiin myös radikaali muutos kääntämällä perinteinen organisaatiomalli toisin päin. Uudessa organisaatiokaaviossa asiantuntijat ovat ylimpänä ja johto alimpana. Tällä halutaan kuvastaa sitä, että johdon tehtävänä on tukea ja kannatella asiantuntijoita niin, että heidän on mahdollista hyödyntää omat kykynsä ja tehdä parasta mahdollista työtä asiakasrajapinnassa.

Huolellinen perehdyttäminen ja samanlaiset toimintatavat luovat varmuutta johdolle ja työntekijälle

Onnistunut perehdyttäminen antaa tukevan kasvualustan tulevaisuuden huippuasiantuntijoille. Kun ihminen kokee olevansa tervetullut ja hyväksytty heti alusta lähtien, hän haluaa olla myös luottamuksen arvoinen ja tehdä parhaansa.

Protectilla tätä varten tehtiin perehdytysohjelma, jossa perehdytykselle on oma aikataulu ja erikseen määritetyt vastuuhenkilöt. Yrityksessä toteutettiin myös brändityö, jonka myötä henkilökunta sai käyttöönsä toiminnan käsikirjan. Tämän avulla jokainen voi peilata omaa osaamistaan ja toimintaansa yrityksessä.

— Teemme pohjatyötä kasvulle. Tasalaatuinen esimiestyö on meille ensiarvoisen tärkeää, koska yrityksemme toimii jo nyt eri puolilla Suomea. Haluamme varmistaa, että palvelumme säilyy erinomaisena myös siinä tilanteessa, kun yrityksemme kasvaa vielä lisää, Laakso kertoo.

Sitoutuneisuus ja hyvinvointi on monen asian summa

Asiantuntijaorganisaatiossa työntekijät ovat päivittäin haastavien projektien parissa, jotka vaativat tiukkaa keskittymistä ja jatkuvaa uusien oivallusten tuottamista. Kun asiantuntijan kokonaisvaltainen hyvinvointi on tasapainossa, se näkyy suoraan hyvänä asiakaspalautteena ja uusina ideoina.

Yksilösuoritukset ovat monen asian summa. Työpaikalla työtään tekevä ihminen elää elämäänsä myös kotona ja vapaa-ajalla. Tästä syystä Protectilla halutaan kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tämä näkyy perehdytysmateriaalissa kuviona, jossa koti, perhe, talous, työ ja terveys ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kuvio konkretisoituu käytännössä ihmisten kuuntelemisena, huomioimisena ja toisten kunnioittamisena. Sitoutuneisuus työhön ja toimintatapoihin näkyy Protectilla minimaalisina työtapaturmina ja oman roolin vastuullisena hoitamisena.

—Meillä esimiesten ei tarvitse valvoa ohjeiden noudattamista. Henkilökuntamme toimii itsenäisesti ja hoitaa työhön liittyvät vastuut erinomaisesti. Tämän perusteella uskallamme olla esimerkkinä myös asiakkaillemme.  Laatu- ja turvallisuustyössä kokonaisuus on ratkaiseva tekijä onnistumisen kannalta ja uskallan sanoa, että siinä Protect on erinomainen kumppani isoillekin asiakkaille. Asiakkaat pääsevät helpommalla, kun he saavat monen eri sektorin palvelut saman katon alta.

Olisiko teidän yrityksessänne tarvetta käytännönläheiselle laadun, johtamisen ja turvallisuusasioiden nykytilan arvioinnille?

 

 

Tutustu ulkoistettuun päällikköpalveluun – HRD-päällikkö

 

Miia Laakso