II Syventävä taso

Esimiehen rooli työhyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä

Esimiehellä on merkittävä rooli työyhteisönsä työhyvinvoinnin edistäjänä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla vaatii esimiehen aktiivista otetta ja vuoropuhelua työyhteisön jäsenten kesken. Koulutuksissamme saat esimiehenä ymmärrystä ja työkaluja työkyvyn tukemiseen sekä epäasialliseen kohteluun tai häirintään puuttumiseen. Alla tarkempaa tietoa eri koulutusvaihtoehdoista.

Katso myös Työsuojelun perusteet – Esimiehen työkalupakki


Ilmoittaudu koulutukseen

Ei koulutuksia

Mikä koulutus sopii minulle parhaiten?

Esimiehen rooli työkyvyn tukemisessa

Työntekijöiden työkyvyn seuraaminen ja tukeminen on jokaisen esimiehen velvollisuus. Aktiivinen työkyvyn tuki antaa työntekijöille kokemuksen, että heistä välitetään ja he ovat arvokkaita ja parantaa näin työntekijöiden sitoutumista työhön ja työnantajaan. Yrityksen työyvyn tukemisen mallilla ja toimintaohjeilla varmistetaan jokaisen esimiehen osaaminen ja valmiudet toimia haastavassa roolissa tasapuolisesti yritysten toimintatapojen mukaisesti.

Käsiteltävät teemat

  • Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys
  • Työkykyongelmien puheeksi ottaminen
  • Työkyvyn tukemisen malli
  • Työterveyshuolto osana työkyvyn tukea
  • Osatyökykyisyys ja työn räätälöintiratkaisut

Esimiehen rooli – puuttuminen epäasialliseen kohteluun

Työilmapiirin seuraaminen ja kiusaamiseen puuttuminen on jokaisen esimiehen velvollisuus. Aktiivinen ongelmiin puuttuminen ehkäisee ongelmien eskaloitumista konflikteiksi ja antaa työntekijöille kokemuksen, että heistä välitetään ja he ovat arvokkaita ja parantaa näin työntekijöiden sitoutumista työhön ja työnantajaan. Yrityksen omalla häirinnän ehkäisyn mallilla ja toimintaohjeilla varmistetaan jokaisen esimiehen osaaminen ja valmiudet toimia haastavassa roolissa tasapuolisesti yritysten toimintatapojen mukaisesti.

Käsiteltävät teemat

  • Työhyvinvoinnin, ilmapiirin ja kiusaamisen taloudellinen merkitys
  • Epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen puheeksi ottaminen
  • Esimiehen rooli kiusaamistilanteen ratkaisemisessa
  • Työterveyshuolto osana työkyvyn tukea
  • Sovittelu ristiriitojen ratkaisukeinona

Miksi valita Protectin asiantuntija kouluttajaksi?

Protect tunnetaan HSEQ-palveluiden tuottajana edelläkävijänä ja eturivin kumppanina sekä Suomessa että naapurimaissa. Palvelumme kattavat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen dokumentaation, koulutukset ja asiantuntijapalvelut, joita täydentää kehittämämme johtamisen työkalu PRO24.

Kouluttajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia turvallisuus- ja laatuasiantuntijoita, jotka toimivat useissa yrityksissä työsuojelupäällikkönä ja HSEQ-asiantuntijoina.

 

Tilaa yrityksellesi oma koulutus

Ota yhteyttä

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.