01.12.2020 Blogi

Herätys työsuojelun kannattavuuteen tapahtuu viimeistään toteutuneiden säästöjen myötä

Miten yhdistää turvallisuusjohtaminen, tuottava työ ja ihmisten hyvinvointi – ja kuinka paljon siitä kannattaa maksaa?

Turvallisuusjohtaminen vaatii töitä kaikilla organisaation tasoilla. Tahtipuikon päähän kannattaa kuitenkin hankkia henkilö, joka pitää kokonaisuuden ruodussa ja keskittyy olennaisiin, tavoitteiden kannalta merkityksellisiin asioihin.

Työsuojelun jalkauttamisen käytäntöön voi tehdä tehokkaasti

Työsuojelupäällikkö on tehokkaasti käytettävissä oleva resurssi, joka toimii yrityksen läheisenä neuvonantajana ja lakien tulkitsijana työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Eri toimialoilla työsuojelupäällikkönä toimiminen on vahvistanut ajatusta siitä, että alasta riippumatta työsuojeluun liittyvät haasteet kiertyvät monesti samojen asioiden ympärille. Olen saanut olla mukana yritysten toiminnassa ja jalkauttaa omaa osaamistani yrityksen hyödyksi käytännön tasolla.

Työtehtävissäni pääsen sisälle tärkeisiin asioihin, jotka ovat voineet jäädä kertomatta muulle organisaatiolle kiireen, tilanteen tai olosuhteiden takia. Eri organisaatiotasojen sanansaattajana voin suodattaa viesteistä olennaisen ja hakea niihin ratkaisuja annettujen resurssien sisällä yhdessä muun organisaation kanssa.

Asioihin puuttuminen on saanut aikaan pieniä, mutta tärkeitä muutoksia työntekijöiden arkeen sekä turvallisuuden että hyvinvoinnin kannalta. Kun työntekijöitä kuunnellaan ja korjaavia toimenpiteitä tehdään, arvostus omaa työnantajaa kohtaan kasvaa.  Kun työ tehdään tekijälleen sujuvaksi, tuottavuuskin paranee.

Oikeus tietoon ja oikeus tehdä oikein

Vastuunkantajana johdolla on velvollisuus olla perillä siitä, mitkä asiat ovat heidän vastuullaan sekä miten he voivat omalta osaltaan edistää turvallisuutta ja jalkauttaa sitä käytännön tasolle.

Ei ole tavatonta, että työnjohdollisissa tehtävissä ei aina tunneta kaikkia vastuita, joita omiin työtehtäviin kuuluu. Joillekin yrityksille voi tulla yllätyksenä se, että työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys ei ole sama asia kuin työriskien arviointi. Jos tilanne on tämä, se on onneksi korjattavissa. Työsuojelupäällikkönä minun tehtävänäni on napata tilanne haltuun, oikaista väärinkäsitykset ja näyttää tietä oikeaan suuntaan.

Vastuisiin liittyviä asioita ei kannata murehtia yksin, saati pistää käsiä ristiin ja toivoa parasta. Faktatiedon ja oikeiden toimenpiteiden avulla vastuiden selkeä jakaminen on järjestettävissä missä tahansa yrityksessä.

Tapaturmataajuuksien vertailu kertoo sen, missä mennään

Työsuojelupäällikön päätehtävänä on työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen. Asiakas määrittelee itse, missä laajuudessa ostopalveluna hankittu työsuojelupäällikkö yrityksen sisällä toimii ja kuinka paljon kehitystyöhön halutaan käyttää aikaa. Olennainen osa työsuojelupäällikön tehtävää on asettaa tavoitteita ja seurata mittareiden kehitystä.

On silmiä avaavaa, kun yritykset pääsevät vertailemaan omaa tapaturmataajuuttaan oman alan keskiarvoon. Viimeistään lukujen kautta huomataan huolellisesti hoidetun työsuojelun positiivinen merkitys yrityksen talouteen.

Kerro yrityksenne tilanteesta meille tarkemmin, niin voimme miettiä yhdessä mikä olisi teidän yrityksellenne järkevin tapa saada työsuojeluasiat kuntoon. Ota yhteyttä!

P.S. Tiesitkö, että OHSAS 18001 korvataan syyskuussa 2021 kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen ISO 45001:2018 standardilla? ISO 45001 keskittyy prosesseihin ja laajemmin koko organisaatioon sekä eri sidosryhmiin. Se painottaa sekä riskejä että mahdollisuuksia, kun taas OHSAS 18001 on enemmän menettelykeskeinen ja käsittelee yksinomaan yrityksen sisällä olevia riskejä.

 

Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työturvallisuuden kehittämisen työkaluna

Tutustu muihin asiantuntijablogeihin

Lue lisää HSEQ-asiantuntijapalveluista

Miksi hankkia ulkoistettu työsuojelupäällikkö?

Veera Liukkonen
Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
veera.liukkonen@protect.fi