II Syventävä taso

Työsuojelun perusteet

Työsuojelun perusteet -koulutus sopii työsuojelu yhteistoimintaan ja vastuisiin perehdyttämiseen. Kohderyhmästä riippuen koulutuksen sisällössä on hieman eri painotukset. Käymme läpi koulutuksen aihealueet keskustellen ja mukaan mahtuu aina kysymyksiä osallistujien omilta työpaikoilta.

Miksi työsuojelun perusteet?
  • tapa perehdyttää uudet työsuojeluvaltuutetut tai työsuojelutoimikunta toimikauden alussa
  • uusille esimiehille tietoutta esimiehen vastuusta ja velvollisuuksista
  • keskeiset asiat työsuojelun yhteistoiminnasta
  • riskien ja vaarojen arviointi ja sen hyödyntäminen perehdyttämisessä
  • käytännön työsuojelutyö työpaikalla

 


Työsuojelun perusteet

Työsuojelun perusteet- tai  Työsuojelun perusteet asiantuntija- ja toimistotyöhön -koulutuspäivät sopivat jokaiselle uudelle työsuojeluvaltuutetulle tai työsuojelutoimikunnan jäesnelle. Päivässä saat perustiedot haltuusi ja pääset aloittamaan tehtävässäsi hahmottaen tehtäväkenttäsi.

Esimiehen työsuojelupakki

Koulutuspäivä on suunnattu nimenomaan esimiestehtävissä tai työsuojelupäällikkönä toimiville. Koulutuspäivä antaa perustiedot työsuojelusta ja erityisesti vastuista työsuojeluasioissa.  Suosittelemme jokaiselle uudelle esimiehelle.

Työsuojelupäällikön perustieto

Työsuojelupäälliköille tarjoamme Työsuojelupäällikön perustieto-koulutuspäivää. Koulutus on tarkoitettu uusille toimijoille ja tarjoaa tiiviin ja tehokkaan tietopaketin työsuojelupäällikön käytännön työhön. Koulutus tapahtuu pienissä ryhmissä keskustellen käytännön työsuojelutyötä tekevien kokeneiden kouluttajien johdolla.

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.