15.04.2015 Blogi

Turvallisuus lähtee asenteesta

Pelkästään teknisillä keinoilla työpaikoista ei saada täysin turvallisia. Ratkaisevinta on se, miten ihmiset toimivat. Millainen on kunkin yksittäisen työntekijän oma halu ja asenne toimia turvallisuutta edistävällä tavalla. Erityisesti avainasemassa ovat ylin johto ja lähiesimiehet. Heidän täytyy osoittaa omalla esimerkillään, että turvallisuus tulee ensin.

Näin kiteytti näkemyksiään työturvallisuudesta Atria Oyj:n työsuojelupäällikkö Antti Rentola Protectin järjestämässä turvallisuusjohtamista käsitelleessä miniseminaarissa Kokkolassa.

Rentola haluaa lisätä suomalaisilla työpaikoilla varsinkin puuttumisen kulttuuria.

—Jos huomaat jonkin henkilön toimivan väärin tai muun turvallisuusriskin, puutu siihen. Ja valvo, että tarvittava muutos viedään käytäntöön, hän korosti.

Vakava tapaturma konkretisoi vastuut

Atrialla sattui vuonna 2007 vakava työtapaturma, jossa menehtyi alihankintayrityksen työntekijä. Tuolloin huoltoinsinöörinä työskennellyt Rentola oli yksi Atrian kolmesta työntekijästä, jotka saivat oikeudessa tuomion kuolemantuottamuksesta.

Rentola kertoi miniseminaarin osanottajille, mitä tapaus opetti hänelle henkilökohtaisesti.

—Tapahtuma konkretisoi sen, mikä on lähiesimiehen, päällikön ja johdon vastuu. Töiden rajauksen vastuun pitää olla kaikille selvä. Mitä tekee kukin työntekijä ja millä mandaatilla. Toimeksiannon on oltava selkeä ja toimeksiannon ulkopuolelle ei mennä.

– Esimiehen joutuessa juridiseen vastuuseen sitä ei pääse pakoon. Kun olet esimies, toimi kuten juridiikka sanoo. Tutkintaa varten esimiehen on tärkeää selvittää itselleen, mitä oikeasti tapahtui ja kertoa se tutkinnassa.

Rentola muistutti yleensäkin dokumentoinnin merkityksestä. Asioiden, kuten mahdollisten poikkeamien kirjaaminen ylös korostuu tilanteissa, joissa joudutaan toimimaan hallitun riskin puitteissa.

—Juridiikan voi hoitaa kuntoon mutta moraalisen puolen kanssa on vain opittava elämään, sillä inhimillinen syyllisyyden tunne on rankka. Sitä tuskaa, että joku menettää läheisensä onnettomuuden takia, ei voi ohittaa millään tavalla.

Hänen mukaansa Atrian tapauksessa tilannetta helpotti se tapa, miten tapahtunutta käytiin läpi työyhteisössä.

—Meillä keskusteltiin tosi paljon ja asioista puhuttiin hyvässä hengessä. Kun tapaturma sattuu, silloin kannattaa välttää syyllistämistä ja sen sijaan pyrkiä kehittävään dialogiin. Itse olen päättänyt, että jos pystyn puhumalla estämään yhdenkin vakavan tapaturman, teen sen mielelläni.