28.05.2024 Blogi

Palotarkastus edessä? Paloturvallisuus kannattaa laittaa kuntoon jo ennen tarkastusta

Palotarkastus selvittää mm., että sammutusvälineet ovat kunnossa. Kuvassa käsi pitelee sammutinkylttiä.

 

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on osa vastuullista yritystoimintaa. Sen minimivaatimukset tulevat lainsäädännöstä, joten paloturvallisuus on hyvä laittaa kuntoon mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Kiinteistön paloturvallisuuden perustana toimii huolella toteutettu rakenteellinen paloturvallisuus, palotekniset laitteistot sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt. Tässä artikkelissa syvennymme paremmin paloturvallisuuden eri osa-alueisiin sekä siihen, mihin palotarkastuksessa kiinnitetään huomiota.

Mikä on palotarkastus ja milloin se tehdään?

Kun on palotarkastuksen aika, pelastuslaitoksen viranhaltija ottaa yhteyttä kohteen edustajaan. Tässä vaiheessa monille tulee kiire, sillä usein juuri palotarkastus tai muut viranomaisen valvontatoimet herättävät yritykset tarkastelemaan toimintansa turvallisuutta, omatoimista varautumista sekä vaatimustenmukaisuutta.

Palotarkastus on viranomaisten tekemä tarkastuskäynti, jonka tarkoituksena on varmistaa, että rakennus ja sen ympäristö ovat turvallisia. Tarkastuksessa tarkastetaan myös, että kiinteistön omistaja tai haltija on asianmukaisesti varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun. Palotarkastuksessa voidaan tarvittaessa antaa pelastuslain mukaisia korjausmääräyksiä.

Paloturvallisuuteen on tietenkin syytä kiinnittää huomiota jo turvallisuuden puolesta, mutta myös palotarkastuksiin on hyvä varautua ennakolta, jottei tarkastuksessa tule turhia yllätyksiä. 

Lue myös: Työn riskien arviointi on työturvallisuuden perusta

Parasta paloturvallisuutta on laadukas rakennussuunnittelu – näin onnistut

Paloturvallisuudessa parasta ennakointia on laadukas rakennussuunnittelu ja rakenteellisen paloturvallisuuden huomioiminen 

Varmista, että mm. paloluokat, suojaustasot, palo-osastoinnit ja poistumisturvallisuus on huomioitu hyvin jo rakennusvaiheessa. Jos esimerkiksi palo-osastoinnit eivät ole kunnossa, voi tilanne tulipalon sattuessa eskaloitua suurestikin, eikä tulipalo silloin ole enää yhden palokunnan hallittavissa. 

Ota valvova pelastusviranomainen mukaan rakennussuunnitteluun

Valvova pelastusviranomainen on hyvä ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan rakennussuunnitteluun. Se helpottaa rakennuslupamenettelyä, kun viranomainen on päässyt ohjaamaan prosessia tarvittavaan suuntaan jo alussa.

Yrityksen omatoiminen varautuminen on keskeisessä roolissa paloturvallisuuden suunnittelussa

Paloturvallisuudesta puhuttaessa yrityksen omatoiminen varautuminen sekä valmiudet ehkäistä ja rajoittaa onnettomuuksia ovat tärkeitä, joten ne kannattaa paloturvallisuutta suunnitellessa nostaa keskeiseen rooliin. Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan vaaratilanteisiin varautumista ennen kaikkea ehkäisemällä sekä valmistautumalla pelastustoimenpiteisiin onnettomuuden kuten tulipalon sattuessa. 

Lue myös: Baltic Yachts sai kustannustehokkuutta rakentamiseen huomioimalla uusien tuotantotilojen palo- ja kemikaaliturvallisuuden heti suunnitteluvaiheessa

Haluatko sukeltaa syvemmälle?

Kun haluat saada kaiken hyödyn irti paloturvallisuuden hyvästä suunnittelusta ja huomioimisesta arjessa, turvallisuuden asiantuntijamme kertovat sinulle parhaat nostot maksuttomassa webinaarissamme. Lataa webinaaritallenne täältä!

 

Asiantuntijawebinaari: Ota organisaatiosi paloturvallisuus hallintaan – lataa maksuton webinaaritallenne >>.