04.01.2024 Blogi

Johdatus riskien arviointiin työpaikalla: Työn riskien arviointi on työturvallisuuden perusta

 

Ihminen viettää päivästään keskimäärin kolmasosan töissä. On sanomattakin selvää, että työnteon edellytyksenä on mahdollisimman turvalliset työolot, jotka mahdollistavat sujuvan arjen ilman ikäviä yllätyksiä. Tämän takia säännöllinen työn riskien arviointi onkin paikallaan! Koska kyseessä on laaja ja monia kysymyksiä herättävä kokonaisuus, laadimme avuksesi oppaan työn riskien arvioinnista. Tässä artikkelissa johdatamme sinut laadukkaan työn riskien arvioinnin perusteisiin – lataa lopusta opas käytännön työn avuksi!

Miksi riskien arviointi kannattaa?

Työn riskien arviointi kannattaa toki siksi, että se on lakisääteinen toimenpide, josta on säädetty työturvallisuuslaissa. Työturvallisuuslaki toteaa:

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Toisin sanoen jokaisella työpaikalla on tunnistettava, arvioitava ja minimoitava työssä mahdollisesti eteen tulevia haitta- ja vaaratekijöitä. Vaikka riskien arviointi on lain määräämää, ei kyse kuitenkaan ole pelkästä pakollisesta pahasta: tarkoituksena on ennen kaikkea ehkäistä vahinkoja.

Kannattaakin pitää mielessä, että mitä huolellisemmin työn riskien arviointi tehdään, sitä todennäköisemmin saadaan ehkäistyä työntekijöiden sairauspoissaoloja ja edistettyä työkykyä. Näin vaikutetaan niin yrityksen kuin yhteiskunnan toimintakykyyn ja resursseihin positiivisesti. Riskien arviointiin kannattaa siis suhtautua positiivisena ja yritykselle etua tuovana asiana!

Työn riskien arviointi vai työpaikkaselvitys? Ota termit haltuun!

Kun puhutaan riskien arvioinnista, menevät jotkin termit helposti sekaisin. Jotta pääsee paremmin sisälle työturvallisuuden maailmaan, on oikeat termit hyödyllistä ottaa haltuun.

Vaara ja riski tulkitaan helposti synonyymisiksi termeiksi. Riskien arvioinnin kontekstissa vaaralla tarkoitetaan kuitenkin tekijää tai olosuhdetta, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman. Riskillä taas tarkoitetaan tietyn tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. Vaara voi olla esimerkiksi liukas rappunen ja riski se, kuinka todennäköisesti rappusella liukastutaan ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla. 

Usein myös itse työn riskien arviointi sekoitetaan työpaikkaselvitykseen. Kyse on kuitenkin erillisistä asiakirjoista,vaikka molemmat ovat lakisääteisiä työturvallisuuteen liittyviä dokumentteja ja tukevat toisiaan. Työn riskien arviointi on näistä kahdesta laajempi selvitys. Työpaikkaselvitys puolestaan tehdään työn riskien arvioinnin pohjalta. 

Kuinka työn riskien arviointi tehdään?

Riskien arviointi on jatkuva prosessi, ja asiakirjaa päivitetään jatkuvasti työn arjessa olosuhteiden muuttuessa. Jos olet aloittamassa ensimmäistä työn riskien arviointia, voi olla hyvä idea ottaa työhön mukaan kokenut ammattilainen. Hän auttaa sinua:

Haluatko oppia lisää?

Uusi oppaamme työn riskien arviointiin auttaa sinut läpi tärkeän prosessin askel askeleelta. Lataa opas täältä ja onnistu riskien arvioinnissa Protect-laadulla!