II Syventävä taso

Työsuojelun perusteet

Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Se koskee kaikkia työnantajia, joilla on yksikin työntekijä. Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö ja työtekijöiden edustajana työsuojeluvaltuutettu sekä -varavaltuutetut. Pienissä yrityksissä työsuojelupäällikkönä on toimitusjohtaja, mikäli hän ei ole nimennyt itsellensä edustajaa. Merkittävä tekijä työsuojelun yhteistoiminnassa ovat esimiehet, joilla on käytännön valvontavastuu työturvallisuuden noudattamisessa.

Työsuojeluorganisaation jäsenten ja esimiesten oikeus on saada työsuojelukoulutusta. Työsuojelun perusteet -koulutus sopii työsuojelu yhteistoimintaan ja vastuisiin perehdyttämiseen. Kohderyhmästä riippuen koulutuksen sisällössä on hieman eri painotukset. Käymme läpi koulutuksen aihealueet keskustellen ja mukaan mahtuu aina kysymyksiä osallistujien omilta työpaikoilta.

Miksi työsuojelun perusteet?

 • tapa perehdyttää uudet työsuojeluvaltuutetut tai työsuojelutoimikunta toimikauden alussa
 • uusille esimiehille tietoutta esimiehen vastuusta ja velvollisuuksista
 • työsuojelupäällikön perehdytys työsuojelun yhteistoiminnan koordinointiin
 • keskeiset asiat työsuojelun yhteistoiminnasta
 • riskien ja vaarojen arviointi ja sen hyödyntäminen perehdyttämisessä
 • käytännön työsuojelutyö työpaikalla

Koulutuspäivän sisältö

 • Mitä työsuojelu on?
 • Työsuojelun keskeinen lainsäädäntö
 • Työsuojelutoimijat ja roolit
 • Riskien ja vaarojen arviointi
 • Pelastussuunnitelma ja varautuminen poikkeamiin
 • Onnettomuustilanteet työpaikalla
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Käytännön työsuojelutyö työpaikalla
  • työterveyshuoltoyhteistyö
  • työpaikkakäynnit
  • häirintä ja epäasiallinen kohtelu
  • väkivalta ja uhkatilanteet
  • varhainen tuki

Ilmoittaudu koulutukseen

Ei koulutuksia

Mikä koulutusversio sopii minulle parhaiten?

Työsuojelun perusteet

Työsuojelun perusteet- tai  Työsuojelun perusteet asiantuntija- ja toimistotyöhön -koulutuspäivät sopivat jokaiselle uudelle työsuojeluvaltuutetulle tai työsuojelutoimikunnan jäsenelle. Päivässä saat perustiedot haltuusi ja pääset aloittamaan tehtävässäsi hahmottaen tehtäväkenttäsi. Koulutuksessa käydään läpi kattavasti työsuojelun yhteistoiminnan vastuut, joten perusmuotoinen koulutus soveltuu luonnollisesti myös esimiehille, johdolle ja työsuojelupäällikölle. Hinta 400 € + alv 24 %.

Esimiehen työsuojelupakki

Koulutuspäivä on suunnattu nimenomaan esimiestehtävissä tai työsuojelupäällikkönä toimiville. Koulutuspäivä antaa perustiedot työsuojelusta ja erityisesti vastuista työsuojeluasioissa.  Suosittelemme koulutusta jokaiselle uudelle esimiehelle. Hinta 400 € + alv 24 %.

Työsuojelupäällikön perustieto

Työsuojelupäälliköille tarjoamme Työsuojelupäällikön perustieto-koulutuspäivää. Koulutus on tarkoitettu uusille toimijoille ja tarjoaa tiiviin ja tehokkaan tietopaketin työsuojelupäällikön käytännön työhön. Koulutus tapahtuu pienissä ryhmissä keskustellen käytännön työsuojelutyötä tekevien kokeneiden kouluttajien johdolla. Hinta 400 € + alv 24 %.

Miksi valita Protectin asiantuntija kouluttajaksi?

Protect tunnetaan HSEQ-palveluiden tuottajana edelläkävijänä ja eturivin kumppanina sekä Suomessa että naapurimaissa. Palvelumme kattavat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen dokumentaation, koulutukset ja asiantuntijapalvelut, joita täydentää kehittämämme johtamisen työkalu PRO24.

Kouluttajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia turvallisuus- ja laatuasiantuntijoita, jotka toimivat useissa yrityksissä työsuojelupäällikkönä ja HSEQ-asiantuntijoina.

 

Etsitkö koulututusta ryhmälle? Pyydä meiltä tarjous omasta koulutuksesta.

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä!

Haluatko tietoa tulevista koulutuksista?

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.