SHEQ-asiantuntijapalvelut

Protectin SHEQ -asiantuntijapalvelut tarjoavat tukea ja lisäresurssia prosessien rakentamiseen, riskien ja mahdollisuuksien arviointiin, toimintatapojen vakiinnuttamiseen, sisäisiin auditointeihin ja johtamisen kehittämiseen. Asiantuntijamme ovat käytettävissä sekä projekteihin, että jatkuvaksi tueksi yritys- ja turvallisuuskulttuurin sekä johtamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Yritysturvallisuus on laaja kokonaisuus, jolla turvataan sekä liiketoiminnan jatkuvuus että turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus. Toimitila- ja kiinteistöturvallisuus, varautuminen ja kriisienhallinta, pelastusturvallisuus, ympäristöturvallisuus, tuotannon ja toimitilojen turvallisuus, työturvallisuus ja tietoturvallisuus muodostavat yrityksen kokonaisturvallisuuden. Poikkeamien hallinnalla varmistetaan, että kokonaisuus toimii ja pysyy ehjänä.

Protectin palvelut yritysturvallisuuden ja johtamisen kehittämiseen on jaettu seuraavien alaotsikoiden alle:

SHEQ-asiantuntijapalveluiden avulla yrityksen johto ja vastuuhenkilöt saavat tukea strategisten päätösten tekemiseen, sparrausta kehitystyöhön ja ratkaisuehdotuksia yrityksen SHEQ-prosessien solmukohtiin. Turvallisuus- ja laatuasiantuntijamme työskentelevät yrityksenne kaikilla tasoilla tukien prosessien johtamista sekä operatiivisessa toiminnassa että johtoryhmätasolla.

Kokeneet asiantuntijamme kykenevät tunnistamaan yrityksen toiminnan vahvuudet ja kehityskohteet. SHEQ-prosessien vaatimustenmukaisuus pohjautuu lainsäädäntöön, asetuksiin ja  standardeihin sekä yrityksen omassa johtamisjärjestelmässä määriteltyihin sisäisiin vaatimuksiin. Tunnemme vaatimukset mm. ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien takana ja huomioimme ne johtamisjärjestelmän rakentamisessa. Standardit ohjaavat hyviin johtamiskäytäntöihin myös silloin, kun johtamisjärjestelmää ei ole tarkoitus sertifioida. Lähtökohtamme asiantuntijatyössä on aina asiakkaamme hyötyjen edistäminen. Kokemuksemme näkyy asiakkaillemme konkreettisina ja käytännönläheisinä toimintasuunnitelmina, jotka palvelevat yrityksen arkea sekä selkeyttävät johdon vastuita ja esimiestyötä. Vakiintuneet toimintatapamme tuottavat asiakkaillemme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteet määritellään aina asiakaan tarpeiden mukaisesti.

Protectilla toimii monipuolinen tiimi turvallisuus- ja laatuasiantuntijoita. Hankkiessasi Protectin SHEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikaisesti koko tiimimme osaamisen. Asiantuntijoillemme on tunnusomaista valmentava ja sparraava työote; jaamme tietoa ja hyviä käytäntöjä. Asiakkaamme arvostavat sitä, että hankkiessaan meiltä asiantuntijapalvelua, myös heidän vastuuhenkilönsä osaaminen kehittyy. Jatkuvissa sopimuksissa yrityksenne tarpeisiin ja kanssanne määriteltyihin tavoitteisiin sitoutuu useampi asiantuntija, millä varmistamme palvelun jatkuvuuden.

Meillä on asiakkaina sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin toimijoita, joiden toimialat vaihtelevat. Laaja-alainen kokemuksemme mahdollistaa sen, että tunnemme toimialoihin liittyvät erityispiirteet. Meidän erityisosaamistamme ovat SHEQ-johtaminen ja -asiantuntijapalvelut; asiakkaamme toimiala voi olla mikä vain.

Miten me voimme olla avuksi teidän yrityksellenne?

Hankkiessasi Protectin SHEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikasesti koko tiimimme osaamisen

SHEQ-asiantuntijapalvelut pähkinänkuoressa

  • SHEQ-asiantuntijapalveluita voi hankkia projektiluonteisesti tai jatkuvana palveluna
  • Asiantuntijapalvelut voivat ratkaista tilapäisen lisäresurssin ja -osaamisen tarpeen, tai olla pitkäjänteistä ja tavoitteellista kehitystyötä
  • Yhden asiantuntijan kautta asiakas saa kaikkien Protectin asiantuntijoiden osaamisen käyttöönsä
  • Asiantuntijapalvelut voivat tukea johtamista sekä operatiivisessa toiminnassa että johtoryhmätasolla.
  • Asiantuntijoillemme on tunnusomaista valmentava ja sparraava työote. Asiakkaamme arvostavat sitä, että hankkiessaan meiltä asiantuntijapalvelua, myös heidän vastuuhenkilönsä osaaminen kehittyy.