Asiakastarina

Turvallinen tuotantoympäristö on olennainen osa Nautor’s Swanien valmistusta

Oy Nautor Ab on kansainvälinen yritys, joka valmistaa Nautor’s Swan avomerijahteja tuotantolaitoksissaan Pietarsaaressa ja Pedersöressä. Nautorin Swan -purjeveneet ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja nopeudestaan ja ylellisyydestään.

Nautorin henkilöstöpäällikkö kertoo, että tuotantolaitokset ovat haasteellisia toimintaympäristöjä, joissa korostuvat puitteet turvalliselle työskentelylle. Erilaiset kemikaalit ja pöly lisäävät paloriskejä, työssä käytetään vaarallisia koneita, työasennot ovat epäergonomisia ja henkilöstön on sopeuduttava muuttuviin olosuhteisiin, koska Swan -purjeveneitä ei valmisteta linjatuotantona.

—Työntekijöiltä vaaditaan valppautta ja lähiympäristön seuraamista, koska olot eivät ole vakioidut. Olemme pyrkineet kiinnittämään huomiota muun muassa turvallisuusajatteluun, jotta henkilöstö tiedostaa myös suojainten ja asianmukaisten varusteiden käytön tärkeyden.

Nautorin ja Protectin yhteistyö on jatkunut jo vuodesta 2006 saakka. Noihin aikoihin Nautorilla oli kolme henkilöä, jotka hoitivat oman työnsä ohella työsuojeluun liittyviä asioita. Kun heistä yksi eläköityi ja toinen siirtyi muihin tehtäviin eikä heidän tilalleen löytynyt sopivia henkilöitä, yrityksessä ryhdyttiin selvittämään muita vaihtoehtoja.

—Kävi ilmi, että pystymme hoitamaan turvallisuusasioita ostopalveluna Protectin kanssa. Se oli meille helppo ratkaisu. Sen jälkeenkin Nautorilla on ollut käytössä jonkin verran omia resursseja mutta se ei ole voinut mitenkään kattaa sitä laajaa turvallisuusalan asiantuntemusta sekä resursseja, jotka meillä nyt on käytössämme Protectin kautta eri osa-alueilla.

Keskustelevaa yhteistyötä

Nautorin henkilöstöpäällikön mukaan yhteistyön alkuvaiheessa erityisen paljon apua oli Protectin johdolla laadituista pelastussuunnitelmasta ja räjähdyssuojausasiakirjasta. PRO24 Nautorilla on ollut käytössään alusta saakka ja yhtiö on osallistunut sen kehitystyöhön. PRO24 helpottaa dokumentointia ja siihen on kerätty tietoa muun muassa henkilökunnan koulutuksista. Samoin mahdolliset tapaturmat sekä läheltä piti -tilanteet ja niiden seurauksena tehdyt korjaustoimet kirjataan palveluun.

—Pari kertaa olemme järjestäneet yhdessä paloharjoituksen ja ne ovat olleet erittäin mielenkiintoisia. Protectin organisoimat harjoitukset ovat havainnollistaneet henkilöstölle tehokkaasti sitä, millaisia haasteita tositilanteisiin liittyy. Veneiden valmistuksessa käytettävän asetonin määrä on puolittunut viiden vuoden takaisesta osaltaan Protectin kanssa tehdyn selvitystyön ansiosta, hän luettelee esimerkkejä.

Osapuolten keskinäinen yhteistyö perustuu keskustelevaan ja avoimeen kumppanuuteen.

—Protect on tuonut meille luotettavaa turvallisuusalan asiantuntemusta. He ennakoivat asioita ja seuraavat esimerkiksi lainsäädännön muutoksia sekä huolehtivat siitä, että meillä on käytössämme ajanmukaisin tieto. Voimme myös aina kysyä Protectilta, jos meillä on täällä jokin asia, johon emme itse tiedä vastausta.

Lue lisää HSEQ-asiantuntijapalveluista

Tutustu PRO24-järjestelmään

Katso muita asiakastarinoitamme