20.03.2020 Blogi

Vastuullinen toiminta kestää päivänvalon yrityksen joka huoneessa

Vastuullisuutta vaaditaan sekä yksilöiltä että yhteisöiltä ja riittämättömyyden tunne kulkee vierellä kaikkialla. Vastuullisuuteen liittyvä viestintä jakautuu yrityksen sisäiseen viestintään omalle henkilöstölle ja toisaalta ulkoisille sidosryhmille laadittavaan viestintään. Tavoitteena on viestiä yrityksen arvojen mukaisesta toiminnasta, joka huomioi taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun myös muuttuvissa tilanteissa. Vaikka lait ja asetukset ohjaavat yritysmaailmaa, sielläkään ei aina ole selvää, mitä vastuullisuus ja kestävä kehitys käytännössä tarkoittavat. Protectilla ympäristöjohtamisen ja kestävän kehityksen asiantuntijana toimiva Reetta Olkinuora antaa tähän selkeän vastauksen.

—Kun kestävä kehitys toteutuu sosiaalisissa, taloudellisissa ja ympäristöön liittyvissä suunnitelmissa ja operatiivisessa toiminnassa, yritys toimii vastuullisesti. Kun oikeat toimintatavat on jalkautettu hyvin, näihin ei edes kiinnitetä huomiota, vaan asiat tapahtuvat automaattisesti oikein.

Käytännössä Olkinuora on huomannut, että monissa yrityksissä vastuullisuusasioita toteutetaan jo hyvää vauhtia – niitä ei vain ole välttämättä tunnistettu omiksi vahvuuksiksi. Tästä syystä onkin tärkeää, että vastuullisuudesta puhutaan julkisesti niin, että kaikki ymmärtävät, mikä merkitys vastuullisuudella on ja miten sitä toteutetaan yrityksen arjessa.

Vastuullisuus houkuttelee asiakkaita

Miksi yritysten tulisi huomioida vastuullisuusasiat sekä strategisessa että operatiivisessa toiminnassa? Joskus käytettiin sanaa ”viherpesu” joka kuulostaa nykymaailmassa lähinnä lapselliselta. Kestävä kehitys on tullut jäädäkseen kuin turvavyöpakko takapenkille. Entä mitä hyötyä vastuullisuudesta on oikeasti yrityksen menestymisen ja talouden kannalta. Näkyykö vastuullisuus viivan alla positiivisena lukuna?

—Jos haluaa menestyä, pitää ennakoida tulevaa. Kuluttajat, sidosryhmät, työntekijät ja asiakkaat tulevat vaatimaan vastuullisuutta monesta eri näkökulmasta. Asiakkaat valitsevat mieluummin vastuullisen kumppanin, tulevaisuuden työntekijöistä puhumattakaan. Vastuullisuusasiat tulevat olemaan itseisarvo tulevaisuuden työpaikoilla, Reetta Olkinuora toteaa.

Arvoihin sitoutuminen – konkreettisia tekoja

Kestävää kehitystä voi alkaa toteuttamaan jo tänään. Jokaisessa yrityksessä voidaan ottaa esille paperi, johon listataan asiat, joita yritys tekee jo nyt kestävästi ja vastuullisesti. Tämän jälkeen on paljon helpompi lähteä viemään ja kehittämään vastuullisuutta laajemmalla alueella. Tällöin esimies toimii mahdollistajana ja oikean suunnan näyttäjänä.

—Asioilla on monta puolta ja niitä kannattaa tarkastella eri näkökulmista faktojen perusteella. Ihmisiä kannattaa kuulla ja kuunnella, oman yrityksen sisältä kumpuaa yleensä parhaat ja käytännölliset ideat.

Läpinäkyvyys helpottaa kaikkien tekemistä

Vastuullisuus ei ole pelkkää hiilijalanjäljen mittaamista, vaan vastuullinen tekeminen ulottuu myös talon ulkopuolelle.  Kaikki haluavat oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua, oli kysymys sitten työntekijästä, asiakkaasta tai sidosryhmästä. Jotta kaikki pääsevät näkemään ja tarkistamaan yrityksen toimintatavat, viestintä nousee tärkeään rooliin. Tähän Olkinuora vinkkaa hyödyntämään PRO24 -järjestelmää.

—PRO24 edistää läpinäkyvää toimintaa ja helpottaa kaikkien työtä. Suora linkki järjestelmään vie suoraan oikean ja ajantasaisen tiedon äärelle. Sidosryhmät voivat tarkistaa esim. yrityksen toimintatavat- ja ohjeet, vaatimukset alihankkijoilta, voimassaolevat sertifikaatit ja muut vastuullisuuteen liittyvät asiat yhden linkin takaa. Tämä helpottaa kaikkien työtä: päivitys tarvitsee tehdä vain yhteen paikkaan, josta sama tieto jakautuu ajantasaisesti kaikille yhtä aikaa.

 

Tutustu ulkoistettuun päällikköpalveluun – HRD-päällikkö

Tutustu ulkoistettuun päällikköpalveluun – Laatupäällikkö


 

”Viihdyn Protectilla siksi, koska olen yrittäjähenkinen ja voin käyttää hyödykseni aiempaa työkokemustani eri paikoista. Protectilla annetaan vapaus tehdä työtä omalla tavalla tiettyjen raamien sisällä. Vaikka asiantuntijajoukkoon mahtuu paljon erilaisia ihmisiä, päämäärämme on sama. Minulle riittää työntekoon selkeät raamit ja suunta – sitten minut voi päästää irti. ”

Reetta Olkinuora
Toimialajohtaja (laatu, ympäristö ja työturvallisuus)
reetta.olkinuora@protect.fi