11.06.2019 Blogi

Ympäristöjohtaminen on yksi osa yrityksen johtamisjärjestelmää

Vietimme juuri touko-kesäkuun vaihteessa YK:n Kestävän kehityksen viikkoa, joka herättää miettimään asiaa myös yritysten näkökulmasta. Mitä kestävä kehitys tarkoittaa yrityksen johtamisessa ja miten sen voisi ujuttaa osaksi johtamisjärjestelmää?

Kestävä kehitys yleisellä ja yritystasolla

Yleisesti puhuttaessa kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sitä, että pyrimme maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti säästämään aineellisia ja aineettomia luonnonvaroja tuleville sukupolville.

Yritysmaailmassa puhumme kuitenkin ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä, joiden pitäisi ohjata jokaista yrityksen prosessia tulevaisuuden yrityksessä.  Tämä kaikki sisältyy usein yrityksen johtamiskäytäntöihin, mutta omaa osaamista ei aina tunnisteta eikä tunnusteta.

Yritysten ympäristöjohtamisella ajatellaan usein sitä, että pyritään vähentämään jätteiden määrää tai varastoimaan kemikaaleja oikeaoppisesti, mutta siihen liittyy paljon muutakin. Käytännössä yritysten ympäristöjohtaminen ulottuu kaikkeen, mitä yrityksessä tapahtuu.

Valmiilla työkaluilla ja asiantuntija-avulla kiinni yrityksen ympäristöjohtamiseen

Hyvä ympäristöjohtaminen voi olla jopa yksi yrityksen kilpailuvalteista. Kun ekologisia tavoitteita kehitetään, sillä voidaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi henkilöstön työntekemistä helpottavilla menetelmillä voidaan vaikuttaa myönteisesti työyhteisön kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöön.

Asiantuntijoillamme on kokemusta ympäristöjohtamisen soveltamisesta osaksi toimivaa johtamisjärjestelmää. Ympäristöjohtamisen näkökulmiin ja niiden tason tarkasteluun on olemassa myös hyviä työkaluja, joita voidaan suhteuttaa yrityksen kokoon, toimialaan ja ympäristöjohtamisen tavoitteisiin. Yritykselle voidaan toteuttaa erilaisia kartoituksia, esimerkiksi materiaalitehokkuuteen, hankintoihin, energian kulutukseen tai kemikaalien varastointiin liittyen.

Näistä hyvänä esimerkkinä on mm. PRO24-järjestelmä, jonka avulla voidaan helposti tehdä askelmia kohti paperitonta toimistoa. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä hoitaa ajantasaisen dokumentaation ja muistuttaa automaattisesti päivittämisen tarpeesta. Sähköisessä järjestelmässä kaikki tarvittava tieto ja dokumentit ovat kaikkien saatavilla.

Jos yrityksellä on jo nyt käytössä PRO24-toiminnanohjausjärjestelmä, sinne on helposti lisättävissä ympäristöasioihin liittyvät työkalut –  esimerkiksi ympäristöön liittyvät havaintokäsittelyt sekä työkalut jatkuvan parantamisen prosesseille ja dokumenttien hallintaan.

Kestävä kehitys kannattaa monessakin suhteessa. Kysy lisää!

Tutustu 2050 sitoumukseemme klikkaamalla yllä olevaa kuvaa ja liity mukaan!

 

Reetta Olkinuora
Toimialajohtaja (laatu, ympäristö ja työturvallisuus)
reetta.olkinuora@protect.fi