II Syventävä taso

Työn vaarojen tunnistaminen ja arviointi

Työn vaarojen ja riskien arviointi on työturvallisuuslain perusteella työnantajan vastuulla. Yrityksillä on velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat riskit on tunnistettu. Arviointi tehdään aina, jos riskit merkittävästi muuttuvat tai vähintään kolmen vuoden välein. Työnantajan itse tekemä työriskien arviointi antaa työterveydelle tietoa siitä, millaisia tunnistettuja riskejä työpaikalla on ja miten työterveyspalvelut tulee näille työntekijäryhmille mitoittaa.

Tehokkaasti laadittu, aktiivisessa käytössä oleva työn riskien arviointi toimii ISO 45001 -standardin mukaisten vaatimusten täyttymisen osoittajana ja lisäksi siitä on apua mm. perehdytysten yhteydessä.

Miksi työriskien arvioinnin koulutus?

Kouluttajamme ovat kokeneita työsuojelupäällikköitä, jotka auttavat ymmärtämään riskienarvioinnin periaatteet ja välttämään sudenkuopat. Saat käytännönläheistä opastusta ja vinkkejä siihen, mihin arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota ja miten se toteutetaan sujuvasti ja tehokkaasti.

Koulutuspäivän sisältö

Käytännönläheisen koulutuspäivän yhteydessä käydään läpi mm. seuraavia asioita

  • Eväät ymmärtää riskien arvioinnin merkitys turvallisuusjohtamisessa ja toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.
  • Vaarojen tunnistamisen periaatteet sekä korjaavien toimenpiteiden määrittelyn merkitys.
  • Esimiesten ja vastuuhenkilöiden vastuut ja roolit työn riskien arviointien toteuttamisessa
  • Riskien arviointi henkilöstön sitouttamisen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin säilymisen mahdollistamisen työkaluna.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ei koulutuksia

Miksi valita Protectin asiantuntija kouluttajaksi?

Protect tunnetaan HSEQ-palveluiden tuottajana edelläkävijänä ja eturivin kumppanina sekä Suomessa että naapurimaissa. Palvelumme kattavat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen dokumentaation, koulutukset ja asiantuntijapalvelut, joita täydentää kehittämämme johtamisen työkalu PRO24.

Kouluttajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia turvallisuus- ja laatuasiantuntijoita, jotka toimivat useissa yrityksissä työsuojelupäällikkönä ja HSEQ-asiantuntijoina.

 

Tilaa yrityksellesi oma koulutus

Ota yhteyttä

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.