HSEQ TOIMINTAJÄRJESTELMÄT

Nykypäivän liiketoimintaympäristöissä niin toimittajilta kuin tilaajiltakin vaaditaan yhä jäsennellympää ja suunnitelmallisempaa toimintaa ja näyttöjä jatkuvasta parantamisesta. Kun yritys haluaa kehittyä, tulee aina ottaa huomioon sen koko toiminnan laajuus aina johtamisesta ja laajasta strategiatyöstä työntekijöiden päivittäisiin työtehtäviin ja työohjeisiin.

Toimintajärjestelmän rakentamisessa oleellista on aina selvittää yrityksen nykytila ja ottaa sen parhaat osat rakennettavan järjestelmän oleellisiksi kulmakiviksi. Toimintajärjestelmän rakentamisessa tai jo olemassa olevan järjestelmän päivitystyössä on aina tärkeä miettiä järjestelmän rakenne niin, että se konkreettisesti tukee strategian ja vision toteuttamista kaikilla organisaation portailla.

Protect voi toimia yrityksesi kumppanina miettiessänne mahdollisia seuraavia kehitysaskelia. Monipuoliset asiantuntijamme ovat mukana yrityksesi toiminnassa toivomallasi tavalla ja auttavat teitä tarvittaessa koko prosessin ajan aina nykytilan selvittämisestä uuden tai päivitetyn toimintajärjestelmän sertifiointiauditointiin saakka.

 

Palveluitamme ovat muun muassa:

  • ISO 9001 -laatujohtamisjärjestelmä
  • ISO 14001 – ympäristöjohtamisjärjestelmä
  • OHSAS 18001/ISO 45001 -turvallisuusjohtamisjärjestelmä
  • Sisäiset auditoinnit
  • Toiminnan ja prosessien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnit
  • SHEQ-arvioinnit
  • Prosessien määrittelyt
  • Johtoryhmätyöskentely
  • Kokouskäytännöt
  • Erilaiset koulutukset

 

PRO24-JÄRJESTELMÄ TOIMINNAN TUKENA

Toimintajärjestelmän ja johtamisen jalkauttamisessa olennainen osa on löytää keino jäsennellyn tiedon reaaliaikaiseen jakamiseen ja jalkauttamiseen koko yrityksen henkilöstölle. Usein eri dokumenttien ja viimeisimpien versioiden hakemiseen kuluu paljon aikaa niin päivittäisessä työssä kuin erilaisissa arviointi- ja auditointitilanteissakin.

PRO24- työpöydät ovat visuaalinen tapa saada toimintajärjestelmän ja prosessien runko esille ja ohjeet ja dokumentit sinne, minne ne kuuluvat. PRO24-dokumentinhallintasovellus pitää huolen siitä, että kunkin dokumentin oikea versio on aina nähtävillä. Työpöydiltä on mahdollista tehdä erilaiset ilmoitukset niin turvallisuuteen kuin esimerkiksi laatuunkin liittyen PRO24 ilmoitukset -sovelluksella. Lisäksi kaikenlaisten SHEQ-arviointien tekeminen voidaan myös linkittää suoraan työpöydän kuvakkeista alkavaksi PRO24 toiminnan arviointi -sovelluksen toimiessa niiden pohjana.

 

Lisätietoja:
Pertti Salo, puh. 044 0665 916, etunimi.sukunimi@protect.fi

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »