HSEQ ARVIOINNIT

Erilaiset arvioinnit ovat oleellinen osa nykypäivän tavoitteellista ja vakaata liiketoimintaa. Niin laajalle ulottuvat johtamis- ja laatujärjestelmät kuin jokaiselle pienellekin yritykselle kuuluvat lakisääteiset velvoitteet pitävät sisällään arviointeja ja niiden pohjalta havaittujen toimenpiteiden ja tehtävien aikataulutuksia ja vastuumäärittelyjä.

 

Yleisimpiä yritysten tekemiä arviointeja ovat:

 • Työriskien arvioinnit
 • Kemikaaliriskien arvioinnit
 • Pelastussuunnitelman riskien arvioinnit
 • Koneriskien arvioinnit
 • ATEX-riskien arvioinnit
 • Toiminnan riskien ja mahdollisuuksien arvioinnit
 • Prosessien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnit
 • Sisäiset auditoinnit
 • Turvallisuuskävelyt
 • Koneiden käyttöönottotarkastukset
 • Viikoittaiset SHEQ-havainnointikierrokset
 • Johdon katselmukset
 • Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohtien arvioinnit

Protect voi toimia yrityksesi kumppanina erilaisissa arvioinneissa – koskevat ne sitten laatua, ympäristöä, turvallisuutta tai vaikkapa johtamista. Asiantuntijamme toimii siinä roolissa kuin toivotte ja samalla opastaa ja perehdyttää yritystänne kyseisten arviointien tekemiseen

 

PRO24-JÄRJESTELMÄ HSEQ-ARVIOINTIEN TUKENA

PRO24 Toiminnan arviointi -sovelluksen avulla voidaan tehdä kaikki yrityksen SHEQ-arvioinnit. Sovelluksen avulla määritellyt tehtävät vastuuhenkilöineen sekä aikatauluineen pysyvät seurannassa ja toimenpiteiden toteutumisen katselmointi on helppo suorittaa esimerkiksi kuukausittain suoritettavissa johdon katselmuksissa. Arviointeja pääsee tekemään kuka vain esimerkiksi seinälle liimatun QR-koodin tai mobiililaitteen aloitusnäyttöön kiinnitetyn pikakuvakkeen kautta jopa ilman järjestelmään kirjautumista. Luettelot tehdyistä arvioinneista voidaan tehdä halutulla tavalla ja jakaa tarvittaessa myös yrityksen ulkopuolisillekin tahoille. Järjestelmän aidot digitaaliset työkalut mahdollistavat sen, että tieto pysyy aina tallessa ja se on helppo jakaa silloin kun sille on tarvetta.

 

 

Lisätietoja:

Pertti Salo, puh. 044 0665 916, etunimi.sukunimi@protect.fi

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »