10.03.2021 Blogi

Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työturvallisuuden kehittämisen työkaluna

Kohtaan työssäni usein tilanteita, jossa yrityksessä tehtävien työtehtävien vaarat ja haitat ovat jääneet kokonaan tunnistamatta. Joskus on tullut myös esille, että arvioinnin on tehnyt esimerkiksi kesätyöntekijä, tai joku kokeneemmista työntekijöistä korvaavana työnä. Valmiita pohjia löytyy ja nopein suorittaja laittaa rastit ruutuun ja toteaa homman olevan valmis. Tiesitkö, että näillä kahdella suoritustavalla ei ole eroa, jos työpaikallanne sattuu vakava tapaturma?

Velvollisuudentunnosta käsin ja liian ohuella osaamisella tehty arviointi ei usein täytä lainsäädännön vaatimuksia. Se ei suojaa työntekijää vaaroilta, eikä suojaa työnantajan edustajaa vakavan työtapaturman sattuessa. Linjaorganisaatio on yksiselitteisesti ja henkilökohtaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa tapaturmasta, jos kattava vaarojen tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet ovat jääneet tekemättä.

Vastakohdaksi minulla on toki myös kokemuksia siitä, kun riskien arvioinnista on tehty yritystä aidosti hyödyttävä työkalu. Prosessin lopputuloksena työntekijöiden kokemus kuulluksi tulemisesta kasvaa, johdon sitoutuminen turvallisuusasioihin paranee ja eri organisaatiotasojen välinen yhteistyö turvallisuusasioissa tiivistyy – ja mikä tietysti tärkeintä – turvallisuuden taso yrityksessä nousee seuraavalle tasolle. Tämä näkyy myöhemmin vähentyneinä työtapaturmina ja kuluina.

Jotta tähän lopputulokseen päästään, on varattava sopivasti aikaa ja riittävät resurssit;

Arvioinnin vetäjän rooli on pitää fokus tiukasti asiassa ja pitää huoli, ettei tärkeitä asioita ohiteta käsittelemättä tai merkityksettömiin asioihin käytetä liikaa aikaa. Tunnistetut vaarat on pengottava juurisyytä myöden, syille tulee löytää riskin poistavat tai pienentävät toimenpiteet. Toimenpiteiden vastuuhenkilöiden määrittelyä ja aikataulutusta ei ole syytä unohtaa.

Riskien arviointi on työkalu turvallisuuskulttuurin kehittämiseen

Työn vaarojen tunnistaminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja erinomainen työkalu työn turvallisuuden tason selvittämiseen ja parantamiseen. Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointisykli on 3 vuotta tai useammin, jos työn vaarat ja riskit olennaisesti muuttuvat. Riskien arvioiminen riittävän perusteellisesti vie aikaa enemmän kuin ”toisella kädellä” tehty versio. Kannustan panostamaan pohjatöihin, sillä kun pohjatyöt on tehty hyvin, päästään seuraavilla kierroksilla huomattavasti helpommalla. Huolellisesti tehdystä riskien arvioinnista ymmärtää vielä vuosienkin päästä, millä perusteella riskitaso ja korjaavat toimenpiteet on määritelty.

Kuulostaako työläältä? Ehkä, mutta asiantuntevassa ohjauksessa myös suhteellisen helppoa, yhteisöllistä ja mukavaa.

 

Tutustu riskien arviointien koulutukseemme

Tarvitsetko apua? Tutustu työsuojelupäällikköpalveluumme!

Tutustu muihin asiantuntijablogeihin

Autamme ISO 45001 -siirtymässä – Ota yhteyttä!

Anne-Mari Ängeslevä