03.01.2023 Blogi

Oikein tehty työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi auttaa parantamaan työturvallisuutta

Edelleen törmäämme tilanteisiin, jossa yrityksessä tehtävien työtehtävien vaarat ja haitat ovat jääneet tunnistamatta. Valmiita pohjia löytyy ja nopein suorittaja laittaa rastit ruutuun ja toteaa homman olevan valmis – riittääkö tämä? Ei. Liian ohuella osaamisella tehty arviointi ei usein täytä lainsäädännön vaatimuksia. Riittämätön työn riskien arviointi ei suojaa työntekijää vaaroilta, eikä auta linjaorganisaatiota selvittelytyössä, mikäli vakava työtapaturma tapahtuu. Työn vaarojen ja riskien tunnistaminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja erinomainen työkalu työn turvallisuuden tason selvittämiseen ja parantamiseen. Mitä ottaa huomioon, kun haluaa rakentaa turvallista työpaikkaa? Tässä blogissa kerromme kolme vinkkiä!

Työturvallisuus on jokaisen vastuulla

Jokainen meistä ansaitsee turvallisen työpaikan, mutta kenen vastuulla sen varmistaminen on? Se ei ole pelkästään työsuojelupäällikön vastuulla, vaan ihan jokaisen työntekijän yhteinen asia. Siinä missä johto on vastuussa esimerkiksi lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisessa ja turvallisuusasioissa esimerkillä johtamisessa, myös työntekijöillä on vastuunsa. Sellaisiin riskeihin ei nimittäin voida varautua, joita ei olla tunnistettu. Siksi työntekijöiden osallistaminen onkin avainasemassa, jotta ajantasaista tietoa mahdollisista riskeistä ja vaaroista prosessien eri vaiheista saadaan heiltä, jotka näitä kohtaavat arjessa. Tärkeässä roolissa on myös se, kuinka työntekijöiltä saatu palaute viedään käytäntöön – varmista, että palaute otetaan vastaan, eikä sitä lakaista maton alle pölyttymään.

Kun puhutaan turvallisuudesta, liittyy se yrityksen kaikkeen toimintaan aina kumppaneiden valinnasta palaverikäytänteisiin ja tuotannosta riittävän läpinäkyvään viestintään. Laatu ja turvallisuus kulkevat aina käsi kädessä. Kun yrityksen toiminta on laadukasta, se on myös turvallista. Turvallisuus työpaikalla on siis asia, johon kannattaa panostaa.

Riskit täytyy paitsi tunnistaa, myös arvioida

Yritykset ovat entistä valveutuneempia siinä, kuinka tärkeää riskien tunnistaminen on. Voi olla kuitenkin vaikeaa arvioida sitä, kuinka suuria riskit ovat tai millaisilla toimenpiteillä niitä voidaan pienentää. Ei siis riitä, että riskit on listattu, ellei niiden käsittelylle ole määritetty toimenpiteitä ja aikataulua. Esimerkiksi meillä Protectilla on käytössämme viisiportainen matriisi, jonka avulla arvioimme havaitun riskin suuruutta, määrittelemme toimenpiteet ja aikataulut, seuraamme että ne tulevat tehdyksi. Toimenpiteiden valmistumisen jälkeen arvioitu jäännösriski astuu voimaan. Tavoitteena on aina, että asetetut toimenpiteet laskevat riskiä. Kun riskien arviointi tehdään ammattimaisesti ja perusteellisesti, työntekijöiden kokemus kuulluksi tulemisesta kasvaa, johdon sitoutuminen turvallisuusasioihin paranee ja eri organisaatiotasojen välinen yhteistyö turvallisuusasioissa tiivistyy – ja mikä tietysti tärkeintä – turvallisuuden taso yrityksessä nousee seuraavalle tasolle.

Tämä näkyy myöhemmin mm. vähentyneinä työtapaturmina ja kuluina, ja kaikille turvallisempana ja parempana työpaikkana.

Mistä lähteä liikkeelle työturvallisuuden kehittämisessä?

Työturvallisuuden kehittäminen lähtee liikkeelle perusasioista. Ensimmäiseksi tulee varmistaa, että lain vaatimat minimit täyttyvät eli yrityksellä on esimerkiksi aktiivista työsuojelutoimintaa ja työntekijöiden perehdyttämisestä on huolehdittu. Työntekijöillä tulee olla myös mahdollisuus ilmoittaa jatkuvasti havaitsemistaan poikkeamista erityyppisillä turvallisuusilmoituksilla. Nämä ilmoitukset ovat tärkeä osa vaarojen ja riskien tunnistamista. 

Ulkopuolinen osaa katsoa uusin silmin yrityksen työtiloja ja toimintoja, ja antaa näkemyksiä ja työkaluja siihen, kuinka työturvallisuutta voidaan kehittää. Laatu- ja turvallisuusauditoinnit voivat kuulostaa monimutkaiselta asialta, vaikka todellisuudessa niiden tarkoituksena on yksinkertaisesti tarkastella yrityksen nykytilaa ja löytää mahdollisia pullonkauloja. Jokainen työympäristö on erilainen, mutta haasteet ovat usein hyvin samankaltaisia. Myös varautumiseen liittyvät asiat herättävät kysymyksiä. Tiedätkö sinä kuinka turvata toimintojen ja ihmisten turvallisuus esimerkiksi sähkökatkojen aikana?

Meidän missiomme Protectilla on ihmisten hyvinvoinnin, liiketoiminnan ja ympäristön turvaaminen. Olemme turvallisuuteen ja laatuun liittyvien palveluiden edelläkävijä ja eturivin kumppani. Kun turvallisuudesta ja laadusta tehdään normi, kaikki voittavat.

 

Lue lisää työturvallisuuteen liittyvistä palveluista ja ulkoistettuun työsuojelupäällikköpalveluun!

 

Tilaamalla uutiskirjeemme varmistat, että saat heti tiedon uusimmista blogeista sekä muista ajankohtaisista asioista.

 

Haluatko kuulla lisää siitä, mikä työsuojelupäällikön rooli on yrityksen kehittämisessä? Tilaa tallenteena ilmainen webinaarimme, jonka avulla ymmärrät miten työturvallisuus linkittyy yrityksen kehittämiseen .

Marke Paavola
Turvallisuusasiantuntija
marke.paavola@protect.fi