Opas

Kemikaaliluettelo ja altistumisen arviointi – lataa maksuton työtiedosto kemikaalien hallintaan

Työnantajalla tulee olla riittävät tiedot työssä käytettävien ja esiintyvien kemiallisten tekijöiden ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Tämä edellyttää, että yritys on selvillä käyttämistään kemikaaleista sekä niiden työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheuttamista vaaroista ja riskeistä. Lisäksi työnantajan on pidettävä luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ja pidettävä tiedot myös työntekijöiden saatavilla.

Avuksesi kemikaalien luettelointiin ja altistumisen arviointiin olemme laatineet työtiedoston, joka perustuu Työterveyslaitoksen Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden arviointi työpaikoilla -toimintamalliin. Työkalumme auttaa sinua hahmottamaan ja hallitsemaan kemikaalien käyttöä, selvittämään yrityksesi kemialliset altisteet ja niiden terveydellisen merkityksen, jotta voit toteuttaa tarvittavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet riittävässä laajuudessa ja tehokkaasti.

Työtiedosto sisältää:

 

Kemikaalien hallinta onnistuu taulukon avulla, kun kemikaaleja on muutamia kymmeniä ja ne ovat helposti hallittavissa. Jos kemikaaleja on suurempi määrä, voi kemikaalirekisterin ylläpito taulukon avulla käydä työlääksi. Tällöin suosittelemme avuksesi kätevää sähköistä PRO24 Kemikaalitjärjestelmää, jolla saat tärkeät tiedot paremmin hallintaan ja säästät aikaasi.