TYÖSUOJELU

Työnantaja vastaa työsuojelusta työpaikalla. Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Työympäristöä täytyy tarkkailla jatkuvasti työturvallisuuden näkökulmasta. Työnantajan on aktiivisesti arvioitava työstä johtuvia vaaroja sekä pyrittävä poistamaan niitä parhaimmilla mahdollisilla tavoilla.

Protectin tarjoamiin työsuojelun asiantuntijapalveluihin sisältyvät esimerkiksi:

 • riskienarviointi
 • työsuojelupäällikön palvelut
 • melumittaukset
 • turvallisuuskävelyt
 • työhygieeniset mittaukset
 • VOC-mittaukset
 • altistumismittaukset (melu, tärinä, kemikaalit, valaistus)

Oli  kyse palosuojelusta, turvallisuusjohtamisesta, suojainasioista tai vaikkapa ergonomiasta, asiakas saa aina käyttöönsä Protectin koko asiantuntijaorganisaation osaamisen.

Työsuojelupäällikköpalvelu lisää kustannustehokkuutta

Työsuojelupäällikköpalvelu on asiakasyritykselle joustava ja kustannustehokas ratkaisu. Ulkoistamalla työsuojelupäällikön tehtävät Protectille asiakas voi keskittyä omaan ydintekemiseensä. Parhaimmillaan palvelun hyödyt näkyvät sekä vähentyneinä sairauspoissaoloina että pienempinä vakuutusmaksuina.

Työsuojelupäällikön palvelu mitoitetaan yrityksen koon  mukaan. Protectin asiantuntija toimii työpaikalla aktiivisesti osana asiakasyrityksen turvallisuusorganisaatiota auttaen yritystä kehittämään turvallisuuskulttuuriaan uudelle tasolle.

Työsuojeluasiantuntijan tehtäväkuvaan kuuluvat muun muassa:

 • työsuojelutietouden parantaminen
 • työsuojelun säännökset, määräykset ja ohjeet
 • yhteistoiminta työntekijöiden ja työnantajan välillä
 • työsuojelun kehittämistehtävät
 • yhteistyö viranomaisten, työterveyshuollon sekä muiden työsuojelun asiantuntijoiden kanssa
 • työsuojelutarkastusten tekeminen
 • työsuojelutoimikunnassa toimiminen

PRO24: Työsuojelun työpöytä

Parhaimman hyödyn asiakasyritys saa silloin, kun käytössä ovat sekä Protectin asiantuntemus että PRO24- turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmä.

Työsuojelun työpöytä on PRO24:n työkalu, jonka avulla yhteen näkymään voidaan koota työsuojelun kannalta keskeisimmät dokumentit kuten työturvallisuusasiakirjat, lainsäädäntö, tukiaineisto ja yhteystiedot. Myös läheltä piti-ilmoitukset on helppo kirjata PRO24-järjestelmään.

Työpöydän avulla työsuojelutiedot saadaan joustavasti ja nopeasti kaikkien käyttäjien ulottuville.

 

Lisätietoja:
Pertti Salo, puh. 044 0665 916, etunimi.sukunimi@protect.fi

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »