III Jatkuva parantaminen

Sisäinen auditointi

Sisäisten auditointien toteuttaminen on paitsi standardien vaatimus, myös oivallinen jatkuvan parantamisen työkalu. Yrityksen prosesseihin ja toimintaan jalkautettu sisäisten auditointien suunnitelma varmistaa tietoisuuden, hyvien käytänteiden ja kehittämiskulttuurin leviämisen koko organisaatioon.

Miksi sisäisten auditointien koulutus?

Niin ISO 9001-, ISO 14001-, kuin ISO 45001-standardikin velvoittavat yrityksiä tekemään tietyin aikavälein toistuvia sisäisiä auditointeja, joilla se voi määritellä johtamisjärjestelmän olevan organisaatiota koskevien vaatimusten ja standardien mukainen. Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan myös johtamisjärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon tehokkuutta ja jatkuvan parantamisen periaatteiden toteuttamista.

Koulutuspäivän sisältö

Käytännönläheisen koulutuspäivän yhteydessä käydään läpi mm. seuraavia asioita:

  • Sisäisten auditointien vaatimukset ja soveltaminen
  • Hyviä käytänteitä sisäisten auditointien toteuttamiseen ja raportointiin
  • Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen arviointiin
  • Vastuut ja roolit sisäisten auditointien toteuttamisessa
  • Sisäinen auditointi yrityksen vahvuutena ja kehittämisen työkaluna.

Asiantuntijasparrausta opittujen asioiden käytäntöön viemiseen

Koulutuksen hintan sisältyy yhden tunnin mentorointisessio, jonka voit käyttää itse tai organisaatiostasi kootulle tiimille. Saat henkilökohtaista tukea, joka edistää opittujen asioiden käytäntöön viemistä. Pääset kysymään vinkkejä juuri teidän organisaation näkökulmasta ja saat asiantuntijan näkemyksen siitä, miten sisäiset auditoinnit kannattaisi teillä toteuttaa.

Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta, tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osallistujan ammatillista kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Lue lisää jatkuvasta HSEQ-asiantuntijapalvelusta.


Ilmoittaudu koulutukseen

Ei koulutuksia

Miksi valita Protectin asiantuntija kouluttajaksi?

Protect tunnetaan HSEQ-palveluiden tuottajana edelläkävijänä ja eturivin kumppanina sekä Suomessa että naapurimaissa. Palvelumme kattavat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen dokumentaation, koulutukset ja asiantuntijapalvelut, joita täydentää kehittämämme johtamisen työkalu PRO24.

Kouluttajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia turvallisuus- ja laatuasiantuntijoita, jotka toimivat useissa yrityksissä laatupäällikkönä ja HSEQ-asiantuntijoina.

 

Blogi – Onnistuneen sisäisen auditoinnin resepti

Tilaa yrityksellesi oma koulutus

Ota yhteyttä

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.