23.08.2019 Blogi

Esimiestyössä henkilökohtaiset kohtaamiset ovat tärkeä juttu

Selkeät prosessit tuovat varmuutta henkilöstöjohtamiseen. Kun yrityksen toiminta skaalataan useammalle paikkakunnalle, henkilöstöjohtamiseen tulee uusia haasteita. Miten toisella paikkakunnalla olevan yrityksen henkilökuntaa voidaan rekrytoida, perehdyttää ja tukea työssä yhtä hyvin kuin satojen kilometrien päässä sijaitsevaa pääkonttorin väkeä?

Protectilla on Kokkolan päätoimipisteen lisäksi toimipisteet Helsingissä, Tampereella ja Pietarsaaressa.  Asiantuntijat keskustelevat ja jakavat tietoa etäyhteyksiä hyödyntämällä. Uusia henkilöitä palkatessa ja perehdyttäessä yritys käyttää tähän tarkoitukseen tuotettuja työkaluja: toiminnan käsikirjaa ja PRO24 järjestelmään vietyä perehdytyskokonaisuutta.

—Ajan tasalla olevat prosessit, perehdyttäminen ja kouluttaminen ovat hyvän esimiestyön pohja. Tällöin ei ole väliä, kuka perehdytyksen toteuttaa ja missä, sanoo Protectin Helsingin ja Tampereen toimipisteiden lähiesimiehenä toimiva Heikki Aho.

Kohtaamisia pitää järjestää

Työntekijän tukeminen kantaa oppimisvaiheen yli asiantuntijavaiheeseen. Ahon mukaan asiantuntijaakaan ei saa jättää oman onnensa nojaan. Hän korostaa, että aikaa ja tukea työssäoppimiseen pitää olla riittävästi myös perehtymisvaiheen jälkeen. Tuen tarjoaminen tai pyytäminen tulee kuitenkin olla molempien osapuolten vastuulla. Käytännössä tämä tarkoittaa molempien osapuolten aktiivisuutta aloitteen tekemiseen ja korostuu etenkin etänä tehtävässä esimiestyössä.

— Vaikka ovet ja linjat ovatkin auki keskusteluita varten, päivittäisiä kohtaamisia ei välttämättä tule, jos niitä ei järjestetä tai niille varata aikaa. Näitä hetkiä pitää suunnitelmallisesti luoda esimiehen mutta myös asiantuntijoiden tahoilta.

Protectin asiantuntijuus ulottuu koko Suomeen

Protectin toimipisteet ovat toimineet Tampereella vuodesta 2012 ja Helsingissä vuodesta 2017 lähtien. Asiakkuuksia löytyy kaupan alalta suurteollisuuteen sekä hoiva-alalta ja kunnalliselta puolella. Asiakasyritysten koko vaihtelee muutamasta kymmenestä jopa yli tuhat henkilöä työllistäviin yrityksiin. Fyysisesti yritykset voivat sijaita missä päin Suomea tahansa. Yhteisenä nimittäjänä asiakkaille on se, että Protectin puoleen käännytään, kun turvallisuus sekä laatu koetaan yrityksessä tärkeäksi kilpailueduksi ja yrityksellä ei ole laatu- tai turvallisuusasioihin vaadittavaa osaamista tai tarvittavia resursseja.

—Meiltä odotetaan valmiita ratkaisuja ja näkökulmia haasteisiin, jotka on voitu kokea jopa mahdottomiksi. Asiantuntijaorganisaatiomme osaaminen ja kokemus ulottuu laajasti eri aloille, mikä mahdollistaa eri tyyppisten asiakkaiden palvelemisen. Palvelujen lisäksi olemme kehittäneet konkreettisen työkalun PRO24-järjestelmän, joka mahdollistaa asiakasyrityksiemme laatu- ja turvallisuusasioiden jatkuvan ylläpitämisen ja kehitystyön.

Kumppanuus syntyy luottamuksesta

Protectin palveluiden yksi keskeisistä tavoitteista on aidon hyödyn tuottaminen asiakkaalle. Toisinaan ensikontakti asiakkaalta voi tulla viranomaisvaatimusten kautta, mutta hyvin tuotetun palvelun ja luottamuksen myötä asiakkaat ovat halunneet jatkaa ja syventää yhteistyötä. Protectin käytännönläheinen ote laatu- ja turvallisuusasioihin tuo abstraktitkin asiat helposti käsiteltäviksi ja ymmärrettäviksi.

—Asiantuntijuuden lisäksi kuvailisin Protectia ja asiantuntijoitamme kumppaneiksi, jotka seisovat asiakkaan rinnalla. Pyrimme auttamaan asiakkaitamme niin, että asiakas saisi mahdollisimman kattavan ja konkreettisen hyödyn palveluistamme toimintansa tueksi ja kehittämiseksi.

 

Tutustu ulkoistettuun päällikköpalveluun – HRD-päällikkö

Heikki Aho
Toimialajohtaja (paloturvallisuus, atex, kemikaalit)
heikki.aho@protect.fi