Ulkoistetut päällikköpalvelut

HRD-päällikkö

Protectin HRD-päällikkö tuo lisäresurssia ja osaamista yrityksen osaamispääoman hallintaan. HRD-päällikön tehtävänä on auttaa johtoa saavuttamaan tuloksia motivoituneen henkilöstön, oikeudenmukaisen johtamisen, selkeiden prosessien ja osaamisen kehittämisen kautta.

Ulkoistetun HRD-päällikön tehtävät

HRD-päällikkö ohjaa yrityksen HR-toimintoja kulkemaan käsi kädessä yrityksen strategian ja tavoitteiden kanssa ja viestimään tätä johdonmukaisesti myös ulospäin. HRD-päällikkö ohjaa hallitusti organisaation rekrytoinnin, perehdyttämisen ja urakehityksen kehitystyötä. Lisäksi hän ymmärtää, miten työnantajamielikuva vaikuttaa yrityksen menestykseen. HRD-päällikkö tukee hallitun HR-politiikan ja yhtenäisten toimintatapojen luomisessa ja työhyvinvoinnin työkalujen käyttöönotossa.

Protectin HRD-päällikkö voi olla voi olla kumppani, joka tuo asiantuntemusta menestystekijöiden löytämiseen ja pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen. Vaihtoehtoisesti hän voi olla mukana esim. käynnistämässä laajempaa kehitysprojektia tai toimia sparraajana uusien prosessien suunnittelussa ja jalkauttamisessa. Tavoitteena HRD-päällikön toiminnassa on luoda ja ylläpitää prosessia, joka tukee henkilökunnan sitoutumisen kautta tuottavuuden kasvua.

Ulkoistetun HRD-päällikön hyödyt yritykselle

Protectin HRD-päällikkö hallinnoi ja kehittää asiakasyrityksen HR-asioiden kenttää aktiivisesti yhtenä johtoryhmän jäsenenä. Taustallaan hänellä on koko Protectin asiantuntijajoukon osaaminen. Palvelun laajuus, tavoitteet ja vastuut määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Menestystä ja tulosta alkaa syntyä, kun ihmiset oppivat ottamaan vastuun itsestään ja työstään ja ymmärtävät oman työnsä merkityksen ja arvon. Miten tähän päästään ja miten kehitystyön voi aloittaa? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Lue lisää Protectin muista ulkoistetuista päällikköpalveluista

Miksi ulkoistaisin asiantuntijatehtävän tai päällikön?

Vastuullinen toiminta kestää päivänvalon yrityksen joka huoneessa – Asiantuntijablogi

Hankkiessasi Protectin HSEQ-asiantuntijapalvelun saat käyttöön yhtäaikasesti koko tiimimme osaamisen

Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut pähkinänkuoressa

  • Protectin ulkoistetut päällikköpalvelut ovat: työsuojelupäällikkö, HRD-päällikkö, laatupäällikkö ympäristöpäällikkö ja turvallisuuspäällikkö
  • Palvelu mitoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaan
  • Ottaa vastuuta ja on usein myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä
  • On selvillä yrityksen strategiasta ja operatiivisesta toiminnasta ja työskentelee niiden edistämiseksi
  • Toimii itseohjautuvasti yrityksen sisällä HSEQ-kehitystyötä sparraten ja auttaen
  • Hallitsee lainsäädännölliset vaatimusten ja standardien suositukset
  • Valvoo, neuvoo ja opastaa käytännössä
  • Toimii reiluna kumppanina asiakkaan rinnalla