I Perustaso | II Syventävä taso

ATEX-koulutus

Työnantajalla on velvollisuus on varmistaa työntekijöille turvallinen työympäristö.  ATEX-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia työnantajia, joiden työntekijät työskentelevät räjähdysvaarallisilla alueilla. Räjähdysvaaraa aiheuttava syttyvät nesteet, kaasut sekä erilaiset pölyt. Säädösten ensisijainen tarkoitus on suojella työntekijöitä.

Miksi ATEX-koulutusta?

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely aiheuttaa erityistä vaaraa,minkä vuoksi työnantajan tulee kouluttaa henkilöstölle ATEX-tiloissa työskentelyn turvalliset periaatteet. Tämä koulutuspolku sopii sekä koko henkilöstön perehdyttämiseen, että vastuuhenkilöiden ja esimiesten osaamisen kehittämiseen.

Koulutuspäivän sisältö

Koulutuksessa käydään aihekokonaisuus läpi valitun osaamistason mukaisella tasolla

  • ATEX-direktiivit ja toiminnanharjoittajan velvollisuudet
  • tilojen riskienarvioinnin valintaprosessin vaiheet
  • laite- ja tilaluokat
  • laitemerkinnät ja –valinnat
  • räjähdysryhmät
  • lämpötilaluokat
  • syttymislähteet ATEX-tiloissa
  • ATEX-tilojen räjähdyksen kontrollointi ja Ex-rakenteiden luokat
  • ATEX-tilojen kunnossapidon vaatimukset
  • ATEX-tilojen suojavaatetusvaatimukset

Lisäksi käytetään opiskeltavaa kokonaisuutta havainnollistavia esimerkkejä operatiivisesta toiminnasta.


Ilmoittaudu koulutukseen

Ei koulutuksia

Mikä koulutus sopii minulle parhaiten?

ATEX-perusteet

ATEX-perusteet -koulutus sopii räjähdysvaarallisilla ex-alueilla työskentelevän henkilöstön perehdyttämiseen. Kohderyhmänä on sellainen henkilöstö, joka tarvitsee perustietoa ATEX:sta ja perehdyttämistä ex-alueilla työskentelyn vaaroista ja varautumisesta. Käymme läpi koulutuksen aihealueet keskustellen ja mukaan mahtuu aina kysymyksiä osallistujien omilta työpaikoilta.

ATEX syventävä koulutus

ATEX syventävä koulutus sopii jatkoksi ATEX-perusteet -koulutukselle. Esimiehille ja vastuuhenkilöille tarkoitettu ATEX syventävä koulutus on perustietoa syventävä kokonaisuus, jossa keskitytään käytännönläheisesti esimiehen vastuisiin ja räjähdysturvallisuudesta vastuussa olevien henkilöiden suunnittelu, arviointi ja dokumentointivastuisiin. Voit valita myös suoraan tämän koulutuksen, jos sinulla on jo perusymmärrys räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelystä.

Miksi valita Protectin asiantuntija kouluttajaksi?

Protect tunnetaan HSEQ-palveluiden tuottajana edelläkävijänä ja eturivin kumppanina sekä Suomessa että naapurimaissa. Palvelumme kattavat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen dokumentaation, koulutukset ja asiantuntijapalvelut, joita täydentää kehittämämme johtamisen työkalu PRO24.

Kouluttajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia turvallisuus- ja laatuasiantuntijoita, jotka toimivat useissa yrityksissä ATEX-, kemikaali- ja palourvallisuusasiantuntijoina.

 

Tilaa yrityksellesi oma koulutus

Ota yhteyttä

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.