01.07.2021 Uutinen

Vastuullisia valintoja — Protect oli aikaansa edellä jo 20 vuotta sitten

 

Vastuullisia valintoja - Protect oli aikaansa edellä jo 20 vuotta sitten

 

—Kun aloitimme 20 vuotta sitten, missiomme oli onnettomuuksien estäminen. Nykyisillä termeillä kuvattuna se on ihmisten hyvinvoinnin, liiketoiminnan ja ympäristön turvaamista. Kun nämä kolme kokonaisuutta ovat hallinnassa, voidaan onnettomuuksien ja poikkeamien syntyminen estää, kertoo Protectin toimitusjohtaja Pertti Salo.

Ajan saatossa termit ovat muuttuneet, mutta Protectin toiminnan ydin on edelleen sama.

Kädet, jotka suojelevat ydintä

Protectin missio, eli perustehtävä, kuvattiin Mats Aurenin suunnittelemassa logossa jo 20 vuotta sitten. Logossa on kuvattu kädet, jotka suojelevat ydintä – ihmisiä, liiketoimintaa ja ympäristöä. Väreissä välkehtivät turvallisuusalaan liittyvä punainen, hehkuva oranssi ja luotettavuutta ilmentävä tummansininen.

Juhlavuoden alussa Protect julkaisee uuden ja raikkaan tunnuksen, jonka inspiraationa ovat toimineet Protectin logo, visio ja missio. Tunnuksessa esiintyvä joutsen ilmentää kumppanuutta asiakkaiden kanssa, sekä suomalaisuutta, joka näkyy Protectilla täysin kotimaisina palveluina. Uuden tunnuksen on suunnitellut Minna Husa.

Vastuullisuus on liiketoiminnassa taloudellisesti varteenotettava asia

Ympäristö ja yhteiskunta ovat muuttuneet. Kaksikymmentä vuotta sitten turvallisuuteen liittyviä asioita tehtiin suurimmaksi osaksi viranomaisia varten. Nykyään vastuulliset valinnat ovat nousseet pienempienkin yritysten johtoryhmien ja hallitusten päätöksentekoon ja strategisiin valintoihin. Vastuullisuus ei ole enää viranomaisviihdettä, vaan vastuullisuus ymmärretään kilpailuetuna, jolle voidaan määritellä euromääräinen arvo.

— Vastuullisuus alkaa siitä, mihin lainsäädännön vaatimukset loppuvat. Kun aiemmin Suomessa turvallisuudessa tavoitteena olivat viranomaisten vaatimat minimitavoitteet, nykyään trendinä on niiden ylittäminen, koska nykyään niitä ei pidetä enää kuluina tai ylimääräisenä työnä vaan yrityksen liiketoimintaa hyödyttävinä tekoina. Siksi yritykset ja organisaatiot etsivät aktiivisesti kohtia, joissa heillä on mahdollisuus ylittää viranomaisvaatimukset, Salo kertoo.

Suorituskykyä vastuullisten valintojen kautta

Protect lähtee juhlavuoteen Vastuullisia valintoja -arvolupauksella. Protect tähtää toiminnassaan lainsäädännön vaatimukset ylittävään vastuulliseen liiketoimintaan yhteiskunnan hyväksi sekä ympäristön ja ihmisten turvaamiseksi.

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää sellaisia valintoja ja päätöksiä, joiden kanssa kaikki haluavat ja kykenevät elämään. Joskus valinnat ovat vaikeita ja myös valitsematta jättäminen on valinta. Vastuulliset valinnat ovat ennen kaikkea aktiivisia päätöksiä, joissa punnitaan sitoutuminen arvoihin ja eettisiin toimintatapoihin.

Protect tuottaa asiakkailleen palvelua, joka auttaa heitä toimimaan vastuullisesti turvaamalla yrityksen henkilöstön, ympäristön ja liiketoiminnan. Tällä tavoin asiakkaat voivat varmistaa oman yrityksensä suorituskyvyn estämällä onnettomuudet ja poikkeamat sekä vähentämällä niiden jälkivaikutuksia.