14.02.2020 Uutinen

Uudet asiantuntijat tuovat Protectille raikkaan tuulahduksen mielenkiintoisilta aloilta

Protect palkkasi vuoden 2020 alusta neljä uutta asiantuntijaa. Rekrytoinneissa painotettiin käytännönläheistä otetta asiantuntijatyöhän ja vahvaa osaamista omalta erityisalalta. Osaamisen lisäksi valitut henkilöt tuovat työyhteisöön ja asiakkaille laajaa näkökulmaa erilaisten taustojen ja työtehtävien kautta. Jokaisen uuden henkilön osalta voi aistia intohimon käytännössä toteutettavien asioiden tekemiseen, ihmisten auttamiseen ja turvallisuuden edistämiseen.

—Uudet osaajat erilaisilla taustoilla eivät ole pelkästään oman alansa asiantuntijoita, vaan vahvistavat koko asiantuntijajoukkomme osaamista. Eri aloilta kerätty työkokemus avaa näkökulmia ja tuottaa oivalluksia kaikkien asiakkaiden hyväksi, liiketoimintajohtaja Miia Laakso kertoo.

Uudet rekrytoitavat henkilöt tuovat tuulahduksia mm. sinkkitehtaalta, konepajojen tuotannosta, sairaan- ja terveydenhuollon alalta ja Karolinska Instituutista Tukholmasta.

Heidi Keto-Tokoi tuntee laaja-alaisesti tehdasalueiden turvallisuustarpeet

Heidi Keto-Tokoille on kertynyt vankka kokemus sinkkitehtaalta, jossa hän on työskennellyt yli 10 vuotta eri tehtävissä. Viimeisin pesti oli turvallisuusinsinöörinä, mutta uralle on mahtunut myös esimiestöitä ja tutkimustyötä. Koulutukseltaan Heidi on prosessitekniikan insinööri ja opiskelee työn ohessa lisäksi teknologiaosaamisen johtamista.

—Protectissa minua kiehtoo monipuoliset asiakkuudet ja tiivis asiantuntijayhteistyö. On hienoa jakaa omaa osaamistaan ja saada oppia myös muilta. Odotan innolla, että pääsen tarttumaan asiakkaidemme haasteisiin. Uskon, että laaja-alaisesta työkokemuksestani on hyötyä erityisesti teollisuuden asiakkaiden kanssa, Heidi sanoo.

Pekka Lokasaari jalkauttaa turvallisia toimintatapoja konepajojen arkeen

Pekka Lokasaaren ura konepajoilla on lähtenyt lattiatasolta ja edennyt sieltä suunnitteluun, laatupäällikön ja tuotantopäällikön tehtäviin. Uran edetessä laatu-, työturvallisuus ja työsuojeluun liittyvät asiat vetivät miestä puoleensa ja Pekka toteaakin kehittäneensä erilaisia laatu- ja johtamisjärjestelmiä jo useampaan otteeseen.

—Tunnen Protectin yrityksenä jo asiakkaan roolista ja olen kasvanut siihen ajatusmalliin, että ennaltaehkäisevällä työllä ja oikeilla toimilla voidaan estää kaikki onnettomuudet. Ei siis viisastella jälkikäteen, vaan hoidetaan asiat hallitusti etukäteen.

Pia Marttila innostaa ja saa työsuojeluun tarttumapintaa

Pia Marttilalla on pitkä kokemus sairaanhoitoalalta, jossa hän on toiminut päätoimisesti 8 vuotta HUS:n työsuojeluvaltuutettuna. Työsuojelu imaisi Pian mukaan niin vahvasti, että hän perusti myöhemmin Suomen työsuojelutalo Oy:n. Protectin asiantuntijaksi hän siirtyi yrityskaupan myötä.

—Päätös Protectille siirtymisestä oli helppo, koska isompi yritys antaa resursseja laajemmalle koulutustoiminnan kehitystyölle. Tehtävässäni on tärkeintä saada ihmiset ymmärtämään työsuojelun hyödyt heidän omasta näkökulmastaan.  Kun vastuuhenkilö saadaan aidosti innostumaan, hän haluaa viedä opin myös muille.

Mari Vehkasalo tulkkaa viranomaistekstit käytäntöön sopiviksi

Mari Vehkasalo suorittaa parhaillaan loppututkintoa, jonka jälkeen hän valmistuu toxikologian maisteriksi. Monenlaisissa yrityksissä työkokemusta kerryttänyt Mari on yrittäjähenkinen ja haluaa suunnata akateemisen uran sijaan käytännön työelämään ja tehdasympäristön tuomien haasteiden pariin. Mari haluaa edistää työllään myös ympäristön ja ihmisten terveyttä.

—Jonkun pitää tulkata akateeminen tieto eteenpäin niin, että sen hyödyt ja merkitys ymmärretään myös käytännössä. Kun riskienarviointia ymmärretään paremmin, sillä palvellaan suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluu koko kiertokulku luonnosta ihmiseen. Tätä haluan olla oman osaamiseni kautta edistämässä.

 

Uudet asiantuntijat ovat aloittaneet työnsä 8.1.2020.