13.04.2021 Uutinen

Taso I – Maailman kärjessä – Protectille onnistuminen jo kolmatta kertaa peräkkäin

Tasoluokitus I (Nolla tapaturmaa -foorumi)

 

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Nolla tapaturmaa -foorumiin kuuluu 450 työpaikkaa, ja tasoluokituksen kriteerit on luotu yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Tasoluokitukseen vaikuttaa muun muassa työpaikan työtapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Lisäksi edellytyksenä on, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

– Tänä vuonna tasoluokituksen saaneista 87 työpaikasta 33 saavutti nollan tapaturman tavoitteen. Tämä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kertoo VR Groupin riskienhallintajohtaja Anna Melleri, joka toimii Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän puheenjohtajana.

Protectille myönnettiin tänä vuonna tasoluokitus I – Maailman kärjessä jo kolmatta vuotta peräkkäin.

– Olemme on asiantuntijayritys, joten työtapaturmien riski luonnostaan pienempi siitä huolimatta, että liikumme asiakkuuksissa myös teollisissa ympäristöissä. Haluamme näyttää esimerkkiä siinä, miten työn vaarat huomioidaan henkilöstön perehdytyksessä ja miten työsuojeluun liittyvien asioiden tiedotus on olennainen osa työyhteisömme työsuojelun yhteistoimintaa, kertoo Protectin liiketoimintajohtaja Miia Laakso, joka toimii myös yrityksen työsuojelupäällikkönä.

Nopea reagointi ja ketterät riskienhallintatoimet auttoivat asiantuntijaorganisaatiota onnistumaan myös korona-aikana

Moni työpaikka on kertonut onnistumisista, joilla koronavirus on pidetty kurissa ja tartunnoilta on vältytty.

– Protectilla perustettiin viime keväänä Teamsin kautta säännöllisesti kokoontunut koronatyöryhmä, joka reagoi muuttuviin tilanteisiin ja laati riskienarviointiin perustuvia sisäisiä toimintaohjeita. Näiden toimintaohjeiden turvin asiantuntijamme ovat pystyneet palvelemaan asiakkaita turvallisuudesta tinkimättä, sanoo Miia Laakso.

– On ollut hienoa huomata, että koronapoikkeustilanteesta huolimatta työpaikoilla on pystytty jatkamaan perinteistä turvallisuustyötä. Lisäksi on kehitetty uusia tapoja toteuttaa turvallisuuskoulutukset ja yhteiset riskienarvioinnit. Näistä moni hyvä käytäntö jää varmasti myös pysyvästi osaksi uutta normaalia turvallisuustyötä, sanoo Anna Melleri.

 

Tutustu Protectiin yrityksenä

Tulisiko sinusta seuraava protectilainen?