18.02.2019 Uutinen

Protect rekrytoi erityisosaajia

SK Protect Oy palkkasi riveihinsä tammikuussa kolme uutta asiantuntijaa. Rekrytoinneilla täytetään uusien asiakkuuksien ja palveluiden monipuolistumisesta syntyneet tarpeet.  Uudet henkilöt tuovat osaamisellaan ja kokemuksellaan vahvistusta erityisesti rakennus- ja kemikaaliturvallisuusprojekteihin sekä laatu- ja ympäristöjohtamiseen. Uudet henkilöt ovat Jani Myllymäki, Reetta Olkinuora ja Tarja Honkarinta.

Jani Myllymäellä on vahva tausta rakennusalalta ja hän tulee toimimaan erityisesti työsuojeluun ja rakennusturvallisuuteen liittyvien projektien kanssa. Reetta Olkinuoralla on agrologin (YAMK) ja laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen koulutustausta. Lisäksi hänellä on laaja-alaista näkemystä erityisesti oppilaitosympäristöjen toiminnan kehittämisestä sekä ympäristöjohtamisesta. Tarja Honkarinta on puolestaan kemikaaliturvallisuuden ammattilainen.

Protect panostaa monipuoliseen erityisosaamiseen, jota tarvitaan erityisesti isojen asiakkuuksien kanssa.

—Uudet projektit tuovat tullessaan uusia haasteita, joihin haluamme vastata. Erityisosaamisen kautta pystymme tarjoamaan hyvin monipuolista asiantuntijuutta isoillekin asiakkuuksille. Spesifille osaamiselle on tarvetta, HSEQ-toimialapäällikkö Miia Laakso kertoo.

 

Hyvä asiantuntija ymmärtää realiteetit

Laatuun ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut edellyttävät erilaisten lakien ja laatukriteerien ajantasaista tuntemista ja oikeanlaista tulkintaa. Jotta yritykset osaavat täyttää vaatimukset, heidän tulee kyetä toteuttamaan ja ylläpitämään toimintoja, jotka tukevat näiden vaatimusten täyttymistä.

Käytännön toteutus ja vaatimustason ylläpito onkin laatu- ja turvallisuusasioissa usein yksi haastavimmista asioista. Lait ja määräykset voidaan opetella kirjoista, mutta kokonaisuuden hahmottaminen ja työelämän arkirealismin ymmärtäminen syntyy yleensä kokemuksen myötä. Tästä syystä Protect on panostanut rekrytoinneissa määrätietoisesti eri taustaisten henkilöiden valintaan.

Protectin asiantuntijaryhmästä löytyy koulutukseltaan ja työkokemukseltaan värikäs joukko henkilöitä, joiden näkökulmien avulla yritys pystyy jalostamaan jatkuvasti uusia ja parempia ratkaisumalleja. Käytännön kokemuksella ja sosiaalisilla taidoilla on asiantuntijatyössä merkitystä.

—Välillä vaikeaselkoistenkin asioiden selkeäsanainen kommunikointi ja ihmissuhdetaidot ovat työssämme erittäin tärkeitä. Jotta osaamme sovittaa asiakkaan resurssit tavoitteisiin, meidän tulee kuunnella asiakasta aidosti. Kaikkien näiden asioiden yhteen punominen vaatii ammattitaitoa aika monesta asiasta. Emme halua kloonata asiantuntijuutta, vaan haemme rekrytointien kautta uutta ajatusmaailmaa ja intoa kehittää työyhteisöämme ja palveluitamme, Laakso kertoo.

Hyvin tehtyä työtä kunnioitetaan

Protectilla vallitsee suuri luottamus omia asiantuntijoita kohtaan. Työntekijöille annetaan paljon vastuuta ja mahdollisuuksia projektien toteuttamisessa. Työtään he voivat tehdä missä ja milloin vain. Jokaista tuetaan onnistumisessa johdon ja tiimin sparrauksella, mikä ruokkii itsensä kehittämistä. Hyvin tehtyä työtä arvostetaan niin omassa työyhteisössä kuin asiakkaidenkin taholla.

—Asiantuntijamme pääsevät asiakkuuksien myötä mielenkiintoisten ja erilaisten projektien pariin. Palvelemme sekä isoja että pieniä yrityksiä, joissa molemmissa optimaalisten ratkaisujen löytämiseen vaaditaan ammattitaitoa ja soveltamiskykyä. Tavoitteenamme on, että ratkaisut ovat aina käytännön tasolla toteutettavissa ja asiakkaalle itselleen hyödyllisiä. Asiantuntijuutemme kasvaa joka päivä, kyllästymään tässä ei kyllä pääse.

Protect tavoitti 30% kasvun vuonna 2018, johon se tähtää myös tänä vuonna. Strategiset henkilövalinnat tukevat omalta osaltaan työtä, jota kasvun eteen tehdään.

—Ammattitaitoinen henkilökunta tekee Protectin brändin. Heidän ansiostaan voimme tuottaa asiakkaita ilahduttavia ja hyvää tulosta tuottavia asiakaskokemuksia. Kasvu on mahdollista, kun mukana on osaava ja innokas henkilökunta.