20.10.2016 Uutinen

Protect esittäytyi KIPin alueen toimijoille

Kokkolan suurteollisuusalueen (KIP) teollisuuslaitokset tarvitsevat monia erityisosaamista vaativia tukipalveluita. Protect oli mukana Port Towerissa lokakuussa järjestetyssä tilaisuudessa esittelemässä teollisuuden edustajille toimintaansa osoituksena siitä, että paljon teollisuuden tarvitsemaa huippuosaamista on hankittavissa omasta takaa Kokkolasta.

Protectin lisäksi tilaisuutta isännöivät teknisen suunnittelun ja projektinhallinnan palveluita teollisuudelle tuottava Merius sekä toimistotekniikkaan ja IT-palveluihin keskittynyt Keski-Pohjanmaan Konttoripiste.

Protectin toimitusjohtajan Pertti Salon mukaan paikallisten asiantuntijoiden on tärkeää paitsi kertoa osaamisestaan teollisuudelle, verkostoitua myös keskenään.

—Meistä jokainen haluaa auttaa omia asiakkaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Vaikka Protect menee yrityksiin turvallisuusasioissa, usein tulee ilmi, että asiakkailla on muunkinlaisia tarpeita, jotka voivat liittyä vaikkapa juuri IT-palveluihin tai 3D-mallintamiseen. Siksi on tärkeää, että meistä mahdollisimman moni tietää, mitä kaikkea erikoisosaamista asiakkaat voivat saada paikallisesti, Salo sanoi.

Keski-Pohjanmaan Konttoripisteen Tuomo Lahti (vas.), Meriuksen Hannu Sarja ja Protectin Pertti Salo esittelivät yritystensä osaamista alueen teollisuudelle Port Towerissa.

 

Salon kanssa samoilla linjoilla oli Kokkolan Yrittäjien puheenjohtaja John Hagnäs.

—Tällaisia tilaisuuksia tarvitaan enemmän, koska juuri näin saadaan kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Tästä kaupungista todellakin löytyy monipuolisesti korkeatasoista osaamista, jonka ansiosta isojenkaan yritysten ei tarvitse lähteä hakemaan palveluntuottajia kehäkolmosen sisäpuolelta, Hagnäs totesi.

Puheenjohtaja tuntee hyvin myös tilaisuuden järjestäneet yritykset. Jokaiselle kolmelle yritykselle on hänen mukaansa tunnusomaista uusimpien teknologioiden hyödyntäminen.

—Konttoripisteen aloittaessa yritys myi toimistotarvikkeita, ja elektroniset kirjoituskoneet tekivät tuloaan. Nyt puhutaan edistyksellisistä monitoimilaitteista, tiedonhallinnasta ja IT-palveluista. Protect on puolestaan kasvanut turvallisuuspalveluidensa ja PRO24-järjestelmän ansiosta varsinkin Kokkolan ulkopuolella. Meriuksen esitys laserkeilauksen ja 3D-mallinnuksen mahdollisuuksista oli suorastaan pelottavaa katsottavaa kun miettii, mitä kaikkea uudet teknologiat mahdollistavat, Hagnäs hämmästeli.

Hän kannusti yleensäkin yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota omissa ratkaisuissaan.

—Ne yritykset, jotka lähtevät rohkeasti kehittämään uutta, saavat merkittävän kilpailuedun verrattuna niihin yrityksiin, jotka tyytyvät tekemään asiat kuten ennenkin, Hagnäs korosti.