06.04.2022 Uutinen

Kotimainen HSEQ-palveluiden tuottaja säilyttää luokituksensa työturvallisuuden kärjessä – Protect uusi Nolla tapaturmaa -foorumin myöntämän tasoluokituksen

 

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Nolla tapaturmaa -foorumiin kuuluu lähes 500 työpaikkaa, ja tasoluokituksen kriteerit on luotu yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Tasoluokitukseen vaikuttaa muun muassa työpaikan työtapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Lisäksi edellytyksenä on, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Protectin tavoitteena on olla Suomen paras työpaikka, ja panostukset työturvallisuuteen tukevat tätä tavoitetta. Liiketoimintajohtaja Miia Laakso ilahtuu pitkäjännitteisen työturvallisuustyön saamasta tunnustuksesta.

– Kehitämme työympäristöä ja -olosuhteita jatkuvasti niin, että henkilöstömme voi keskittyä ja onnistua omassa työssään. Omat työntekijämme ovat meidän tärkein sidosryhmämme, hän toteaa.

Riskien tunnistaminen ja hallinta mahdollistavat häiriöttömän ja sujuvan toiminnan

Työturvallisuuden johtaminen muodostuu Protectilla selkeistä prosesseista ja työmalleista, jotka on integroitu johtamisjärjestelmään. Hallintaan käytetään yrityksen itse kehittämää PRO24 -järjestelmää, joka mahdollistaa selkeän kokonaiskuvan muodostamisen ja sisältää tarvittavat HSEQ-työkalut. Tehdyt kehitystoimenpiteet pohjautuvat huolelliseen vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin.

Koko henkilöstö on sitoutunut turvalliseen työskentelyyn. Protectilla turvallisuusosaaminen on keskimääräistä korkeammalla tasolla, sillä onhan työturvallisuus yrityksen ydinosaamista.

– Meillä työskentelevät ovat erittäin motivoituneita turvallisuustyöhön ja he haluavat pitää huolta itsestään ja muista, Miia jatkaa.

Turvallisuuden kehittämistä jatketaan myös tulevaisuudessa

Protectille myönnettiin huhtikuussa 2022 Nolla Tapaturmaa -forumin tasoluokitus I jo neljättä vuotta peräkkäin. Työturvallisuus on osa vastuullista jokapäiväistä toimintaa yhtä lailla kuin laatukin.

– Meillä pyritään siihen, että jatkuvan parantamisen toimintamalleilla löydetään kehitettävät kohteet ja työyhteisöä kehitetään yhdessä turvallisemmaksi. Paljon on tehty, mutta emme ole vielä valmiita, naurahtaa HSEQ-päällikkö Saija Pottala.

Saija kertoo, että osana yrityksen käytössä olevaa jatkuvan parantamisen toimintamallia tullaan prosesseja hiomaan vieläkin sujuvammiksi.

– Vaarojen tunnistamisessa aiomme tulevaisuudessa keskittyä erityisesti psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja kognitiivisen kuormituksen tunnistamiseen, hän lisää.

 

Tutustu Protectiin yrityksenä

Tulisiko sinusta seuraava protectilainen?