03.04.2012 Uutinen

Nimitysuutisia

SK Protect Oy on nimittänyt insinööri (amk) Marke Paavolan turvallisuusasiantuntijaksi 1.3.2012 alkaen kohderyhmänään julkishallinnon turvallisuus- ja valmiussuunnittelu.

Vaasan toimipisteeseen on nimetty myyntipäälliköksi Juha Alho 16.2.2012 alkaen. Alhon vastuualueena on PRO24-turvallisuusjärjestelmän ja turvallisuuspalveluiden myynti.