20.04.2020 Uutinen

Menestyvillä työpaikoilla turvallisuus on osa arkipäivä – Protect uusi tasoluokituksensa

Protect on saanut Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksessa vuodelle 2019 tason: Taso I – Maailman kärjessä. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä työturvallisuuden kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä työpaikoilta, joissa turvallisuus on osa arkea.

– Tänä vuonna tasoluokituksen saaneista työpaikoista 18 saavutti nollan tapaturman tavoitteen, kertoo Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja Tiina-Mari Monni.

– Olemme huomanneet, että turvallisuushavaintojen lisääntyessä tapaturmien määrä lähtee usein laskuun. Mitä useampi työpaikalta saadaan tekemään havaintoja sitä enemmän turvallisuudesta tulee osa arkipäivää, Monni kuvaa.

Koko työpaikan vaarojen tunnistamisen rinnalla työkohtaisten riskienarviointien ja tuumatuokioiden pitäminen on todettu hyväksi tavaksi vaikuttaa turvallisuuteen.

Tasoluokituksen saaneilla työpaikoilla on monia keinoja vaikuttaa ja viestiä työturvallisuudesta

– Esimiehet ovat työturvallisuuden kehittämisen avainryhmä ja heidän työnsä tukemiseen on tasoluokituksen saaneilla työpaikoilla satsattu paljon, Monni kertoo.

– Protectin viime vuoden oman työsuojelun ja hyvinvoinnin tavoitteet olivat vahvasti varhaisessa välittämisessä. Tehokas sairauksien hoito, aktiivinen esimies-työntekijä -suhde sekä erilaiset ratkaisut työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi parantavat työssä viihtyvyyttä ja jokaisen työntekijän jaksamista, kertoo Protectin liiketoimintajohtaja Miia Laakso.

Tasoluokitusten taustalla yhdessä luotu kriteeristö

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.