23.11.2018 Uutinen

Marke Paavola työturvallisuuskortti -kouluttajaksi

 

Protectilla kuusi vuotta työskennellyt turvallisuusasiantuntija Marke Paavola kartoittaa ja tekee turvallisuuden perustehtäviin liittyviä pelastussuunnitelmia, räjähdyssuojausasiakirjoja ja työriskiarviointeja. Hänen asiakkainaan on sekä julkishallinnon että yksityisen sektorin toimijoita. Marraskuusta 2018 alkaen hän toimii Protectin Kokkolan alueen työturvallisuuskortti -kouluttajana.

Protectin Työturvallisuuskortti-koulutus pureutuu erityisesti yrityksen omiin haasteisiin

Työturvallisuuskeskus on kehittänyt saamansa palautteen avulla työturvallisuuskorttia vastaamaan yksityiskohtaisemmin yritysten omiin tarpeisiin. Nykyinen koulutus suunnitellaan siten, että perusasioiden lisäksi asiakasyrityksen käytännön turvallisuuteen liittyvät ongelmakohdat ja haasteet saavat enemmän painoarvoa.

—Meidän tavoitteenamme on auttaa ja tukea asiakkaitamme tässä.  Sisäinen koulutus on tärkeää, mutta usein ulkopuolinen kouluttaja tuo uutta ajattelua ja osaa antaa hyviä käytännön vinkkejä. Työskentely eri asiakasyritysten kanssa on tuonut meille paljon alalla hyödynnettävää osaamista, jota jaamme asiakkaidemme käyttöön, Paavola kertoo.

Työtapaturmien määrää voidaan vähentää sillä, että yrityksen omaa turvallisuuskulttuuria ja työturvallisuutta kehitetään aktiivisesti koko ajan.

Protectin Työturvallisuuskortti -koulutuksessa (8h) käydään tehokkaasti läpi turvallisuuden perusasiat, mutta keskitytään erityisesti yrityksen oman turvallisuuskulttuurin ja toimintatapojen juurruttamiseen.

Ulkopuolinen tuki ja asiantuntijan näkemys auttavat yrityksen turvallisuudesta vastaavaa henkilöä keskittymään olennaisiin, turvallisuutta eteenpäin vieviin asioihin.  Lisäksi oman yrityksen työturvallisuudesta hyvin perillä oleva henkilökunta tekee vähemmän virheitä, mikä heijastuu usein positiivisena merkkinä yrityksen tuloksessa.

Kaipaako teidän yrityksenne työturvallisuus ryhtiliikettä?