09.04.2015 Uutinen

Jorma Korpela nauttii nyt eläkepäivistä

Maaliskuussa 2015 kokkolalaisella turvallisuusalalla päättyi yksi aikakausi Jorma Korpelan siirryttyä hyvin ansaituille eläkepäiville. Jorma aloitti työt silloisessa Kokkolan palokunnassa kesäkuussa 1966 ja on sen jälkeen nähnyt näköalapaikalta lähes 50 vuoden ajan, miten yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvät asiat ovat kehittyneet.

Kiitos unohtumattomista vuosikymmenistä

—Pelastuslaitoksen työ on muuttunut enemmän ennaltaehkäiseväksi. Sairaankuljetus oli noihin aikoihin tavallaan sivutoimi, jota tehtiin varsin pelkistetyllä kalustolla. Tämä ympäristö on mennyt eteenpäin valtavasti, Jorma sanoo.

Nykyään turvallisuustyössä korostetaan myös yksilön vastuuta samalla kun koko yhteiskuntaa koskevien turvallisuusvelvoitteiden määrä lisääntyy koko ajan. Jorman mukaan varsinkin yritysten turvallisuusympäristöt ovat tänä päivänä haastavia, koska yrityksille asetetaan useista lainsäädännöistä erityyppisiä velvoitteita.

—Velvoitteiden täyttäminen edellyttää tietoa ja osaamista. Suurteollisuus resursseineen on asia erikseen mutta aika harvalla pk-yrityksellä on mahdollisuuksia vastata velvoitteisiin ilman ulkopuolista tukea.

Turvallisuus vaikuttaa laatuun ja tuotantoon

Jorma korostaa, että turvallisuuden kokonaisvaltaisella hallinnalla eli varautumisen kokonaisuudella on suuri merkitys yritysten liiketoiminnalle, kuten laadulle ja tuotannolle.

Koneturvallisuus, sähköturvallisuus, siisteys, paloturvallisuus ja työturvallisuus ovat esimerkkejä asioista, joiden järjestelmällinen hoito pienentää vikaantumisen tai epäsuotuisan tapahtuman riskiä.

—Protectin työ asiakkaan kanssa alkaa usein turvallisuuskatsastuksella, jossa tehdään riskien arviointi sekä vaatimustason määrittely. Turvallisuusympäristön ollessa kunnossa laatu ei vaarannu, koska tuotannossa on ennakoitu ja minimoitu erilaiset epäsuotuisat tapahtumat.

—Tämän lisäksi tärkeää on suunnitella ja hallita se, kuinka yritys toimii viranomaisiin ja julkisuuteen päin, jos jotain tapahtuu. Kaikki tällaiset asiat täytyy selvittää etukäteen, koska erityistilanteissa seurannaisvaikutukset ovat usein laajat, Jorma kuvaa turvallisuuden monialaisuutta ja monivaikutteisuutta.

Jorman ja Protectin toimitusjohtajan Pertti Salon yhteinen yrittäjäura alkoi nimenomaan tarpeesta auttaa asiakkaita varautumiseen liittyvässä suunnittelussa.

—Yrityksen nimi oli aluksi Pohjanmaan Paloturvallisuuskonsultit Ay nimen kuvatessa hyvin sitä, millaista työtä teimme alkuvaiheessa. Oli paljon muun muassa pelastussuunnittelua sekä kemikaalilainsäädännöstä seuranneiden suunnitteluvelvoitteiden täyttämistä.

Omistuspohjan laajentuminen loi mahdollisuuden monipuolistaa ja laajentaa nykyisen SK Protect Oy:n toimintaa.

—PRO24 syntyi tiedonhallinnan työkaluksi, joka toi järjestyksen Word-dokumenttien viidakkoon. PRO24 on monikäyttöinen järjestelmä yritysten turvallisuustyöhön, ja se saa varmasti jatkossa entistä laajemman asiakaskunnan.

Turvallisuustyö ei pääty koskaan

Viisi vuosikymmentä turvallisuusalalla ovat saaneet Jorman puhumaan vankkumattomasti sen puolesta, ettei turvallisuus saa olla yritys- ja julkistaloudessa kuluerä vaan tavoiteltava asia, josta jokaisen on huolehdittava yksityisen ja yleisen edun takia. Pienellä panostuksella turvallisuudessa voi saavuttaa merkittäviä parannuksia.

—Olen saanut työurani aikana paljon ystäviä ja tunnen suurta tyydytystä siitä, että turvallisuusasiat ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Asiakkaiden kanssa meille on syntynyt molemminpuolinen luottamus, ja joidenkin kohdalla liiketuttavuus on syventynyt aina ystävyydeksi asti. Siinä mielessä olen jäänyt köyhäksi, etten ole onnistunut hankkimaan vihamiehiä vuosien varrella, Jorma nauraa.

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hän muistuttaa siitä, että turvallisuustyö on dynaamista työtä, joka ei pääty koskaan.

Reservin ylikersanttina vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja reserviläistoiminta ovat kuuluneet Jorma vapaa-ajan harrastuksiin. Eläkepäivillään hän sanoo keskittyvänsä päätoimiseen isovanhemman rooliin viiden lapsenlapsensa isoisänä. Sen lisäksi ohjelmassa on matkustelua Vaula-vaimon kanssa, mikä on ollut pariskunnan mieluinen harrastus tähänkin saakka.

—Kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työkavereille todella lämpimät kiitokset unohtumattomista vuosista ja vuosikymmenistä, Jorma sanoo tuttu hymy kasvoillaan.