06.06.2024 SEO

Kemikaaliluettelo: Mikä se on ja miksi se on tärkeä?

Kemikaaliluettelo on lakisääteinen luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Oikein laadittuna ja ylläpidettynä se toimii työpaikan kemikaaliturvallisuuden kulmakivenä. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä kemikaaliluettelo sisältää, miksi se on tärkeä ja kenen vastuulla sen laadinta ja ylläpitäminen on.

Mikä on kemikaaliluettelo?

Kemikaaliluettelo on luettelo kaikista työpaikalla käytettävistä kemikaaleista. Sen on oltava ajan tasalla ja sen pitää kattaa kaikki kemikaalit käyttömäärästä riippumatta. Kemikaaliluettelosta määrätään valtioneuvoston asetuksessa kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001, joka on annettu työturvallisuuslain nojalla.

Mitä kemikaaliluettelolla tehdään?

Kemikaaliluettelo auttaa organisaatiota varmistamaan, että:

Ilman ajantasaista kemikaaliluetteloa on käytännössä mahdotonta suorittaa lakisääteisiä kemikaalikohtaisia riskinarviointeja, joiden avulla varmistetaan työpaikan ja ympäristön turvallisuus.

Kenen vastuulla kemikaaliluettelon laadinta on?

On työnantajan vastuulla varmistaa, että työpaikalla on päivitetty kemikaaliluettelo kaikista työpaikan kemikaaleista. Työsuojelutarkastajat tarkastavat kemikaaliluettelon kattavuuden ja ajantasaisuuden työsuojelutarkastusten yhteydessä. Puutteet kemikaaliluettelossa voivat vaarantaa työturvallisuutta ja aiheuttaa seurauksia työnantajalle.

Mitä tietoja kemikaaliluettelossa pitää olla?

Kemikaaliluettelossa täytyy olla:

Käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava helposti työntekijöiden nähtävissä. Kemikaaliluetteloa pitää päivittää, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia, uusia kemikaaleja otetaan käyttöön tai kemikaalin käyttöturvallisuustiedote päivittyy.

Kemikaaliluettelo Chemical Managerissa

Me Protectilla käytämme Chemical Manageria kemikaaliluettelon ylläpitoon. Chemical Managerin avulla organisaation kemikaaleihin liittyvien velvoitteiden noudattaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin esimerkiksi Excel-taulukkojen kanssa. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja turvaohjeet ovat käytettävissä automaattisesti.

Tutustu tarkemmin Chemical Manageriin ja sen hyötyihin katsomalla esittelyvideomme: Kemikaaliluettelo Chemical Managerissa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit