Opas

Laadukas riskien arviointi työpaikalla vaihe vaiheelta

Opas | Laadukas riskien arviointi työpaikalla vaihe vaiheelta

Työn riskien arviointi on perusta, josta koko työturvallisuuden kehittäminen lähtee liikkeelle. Lakisääteisen työn riskien arvioinnin tarkoituksena on ehkäistä vahingot jo etukäteen tunnistamalla ja minimoimalla riskit. Huolellisesti tehty työn riskien arviointi tuokin merkittäviä hyötyjä niin itse yritykselle kuin koko yhteiskunnalle muun muassa laskeneiden sairauskulujen, työn laadun sekä työn tehokkuuden kautta. Siksi riskien arviointi kannattaa toteuttaa laadulla!

Kuinka riskien arviointi työpaikalla toteutetaan laadukkaasti?

Laadukkaan riskien arvioinnin lähtökohtana on arviointityön järjestelmällisyys ja jatkuvuus. Jotta onnistut järjestelmällisessä riskien arvioinnissa ja organisaatiosi saa siitä kaiken hyödyn irti, laadimme avuksesi oppaan, joka auttaa sinut askel askeleelta läpi tärkeän prosessin.

Oppaassa kerromme: