24.01.2022 Blogi

Vuosi 2021 toi Protectille kasvua ja edisti myönteistä työnantajamielikuvaa

Protectilla vuosi 2021 täytti odotukset kasvun osalta. Pandemiasta huolimatta yrityksemme liikevaihto kasvoi lähes 17 % aiempaan tilikauteen verrattuna. Kasvua tuli monipuolisesti eri asiantuntijapalveluiden kysynnän lisääntymisestä ja ns. Tukes-projekteista, joihin olemme päässeet mukaan.  Olemme mukana laajamittaisissa teollisuuden uudisrakennuskohteissa sekä koulujen suunnittelu- ja rakennusprojekteissa, jotka saattavat kestää jopa useamman vuoden.

Yritykset ovat oivaltaneet HSEQ-asiantuntijapalveluiden käytön hyödyt

Kulunut vuosi on ollut eri aloilla ns. työpaikanvaihtovuosi ja pitkäaikaisissa työsuhteissakin olleet työntekijät vaihtoivat työpaikkaa. Tämä on ollut monille yrityksille tilanne, jossa on ollut hyvä mahdollisuus selkeyttää vastuunjakoa ja työnkuvia yrityksen sisällä. HSEQ-asiantuntijapalvelumme onkin nähty tähän helpotusta ja kustannussäästöjä tuovana vaihtoehtona. Erityisesti työsuojeluun ja laatuun liittyvät asiantuntijapalvelut ovat herättäneet kiinnostusta.

On hienoa, että monet yritykset ovat oivaltaneet kumppanuuteemme liittyvät monipuolisen osaajajoukkomme tuomat hyödyt, missä asiakas saa käyttöönsä valtavan määrän tietotaitoa eri aloilta oman yhteyshenkilönsä kautta nopeasti ja luotettavasti.

PRO24 tulevaisuuden riskienhallinnan kivijalkana

Vuonna 2021 toteutimme yrityksemme historian suurimman yksittäisen kehitysprojektin, jossa PRO24-järjestelmä päivitettiin vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että PRO24-järjestelmä tulee olemaan yhä tärkeämpi kivijalka organisaatioiden sujuvan, turvallisen ja laadun varmistavan toiminnan turvaamisessa. PRO24 takaa sujuvan siirron ja jatkuvuuden myös henkilöstövaihdosten yhteydessä ja pitää huolen siitä, ettei riskienhallintaan liittyvät asiat ja toimenpiteet jää ainoastaan yksittäisten ihmisten tietoon.

Sitoutuneita työntekijöitä ja Suomen paras työpaikka

On todella mahtavaa nähdä, miten intohimolla meillä tehdään työtä. Olemme onnistuneet rekrytoinneissamme hyvin ja avoimia hakemuksia virtaa meille tasaisesti. Positiivinen työnantajamielikuvamme on selvästi tavoittanut oikeanlaiset työnhakijat. Ihmiset pistävät meillä itsensä likoon ja ovat innostuneita ja sitoutuneita omaan työhönsä, olivat he sitten asiantuntijoita tai johtoryhmän jäseniä. Toimitusjohtajan ei tarvitsee puuttua tekemiseen, mikä on mielestäni hieno juttu! Arjen työssä näkee sen, että luottamusta ja sitoutuneisuutta löytyy yrityksen joka tasolta. Viime vuonna perustetun palkkiorahaston kautta voimmekin palkita koko henkilökuntaamme hyvin tehdystä työstä.

Yksi iso tavoitteemme on olla Suomen paras työpaikka. Tätä silmällä pitäen nimitimme Protectille HSEQ-päällikön, joka tulee keskittymään laatu- ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja omien prosessiemme parantamiseen. Hänen tehtävänään on toimia asiakkaiden ja työntekijöiden rajapinnassa ja kehittää toimintaamme niin, että se palvelee tärkeimpiä sidosryhmiämme.

Kehitämme henkilökunnan työympäristöä ja -olosuhteita jatkuvasti niin, että henkilöstömme voi keskittyä häiriöttä ja onnistua omassa työssään. Osaaminen ja sen kehittäminen ovat keskiössä. Tärkein sidosryhmämme ovat omat työtekijämme. Kun he ovat tyytyväisiä, se näkyy myös työn laadussa ja tätä kautta myös asiakastyytyväisyydessä.

Tulevaisuuden kolme tärkeintä tavoitetta

Tulemme keskittymään tulevina vuosina digitalisaation vahvistamiseen, asiakaskokemuksen kirkastamiseen ja siihen, että olemme muutaman vuoden sisällä Suomen paras työpaikka. Nämä tavoitteet vaativat konkreettisia tekoja, joita toteutamme suunnitelmallisesti. Digitalisaatio on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä, koska sen avulla voimme tuoda asiantuntijuutemme vielä tehokkaammin ja laajemmin asiakkaidemme käyttöön.

Protect on nyt 20-vuotias ja voimme olla tyytyväisiä siihen, mihin pisteeseen olemme päässeet. Tämä luo uskoa sille, että tavoitteemme ovat saavutettavissa myös tulevaisuudessa. Juhlimme 20-vuotiasta Protectia keväällä 2022 Kokkolassa, mikäli maailmantilanne juhlat sallii. Kiitokset kaikille asiakkaillemme kuluneesta vuodesta. Lupaamme, että teemme vähintään parhaamme myös ensi vuonna!

 

Protectin tarina

Katso muut asiantuntijablogit

Ota yhteyttä

Pertti Salo
Toimitusjohtaja
pertti.salo@protect.fi