06.06.2016 Blogi

Tulipalo – tragedia joka on estettävissä

Tulipaloista kertovat uutisotsikot antavat paljon ajateltavaa. Milloin tulipalo on vaarantanut yrityksen olemassaolon tai ainakin aiheuttanut pitkän tuotantokatkoksen. Äärimmäisissä tapauksissa on menetetty kokonainen elämäntyö, joskus jopa ihmishenkiä. Näissä tilanteissa ajatus kääntyy väistämättä siihen, olisiko tulipalot voitu estää. Oma näkemykseni on, että tulipalot ovat aina ehkäistävissä. Avainasemassa ovat ennakointi ja riskien tunnistaminen, vastuuhenkilöiden ja heidän tehtäväkuvien määrittely, koulutus sekä oikean toimintatavan harjoittelu onnettomuustilanteissa.

Suomessa kiinnitetään paljon huomiota paloturvallisuuteen. Meillä on turvallisuutta parantava ja onnettomuuksien vähentämiseen tähtäävä pelastuslaki, minkä lisäksi valtioneuvosto on antanut asetuksen pelastustoimesta. Ympäristöministeriön asetuksilla puolestaan edistetään rakennusten sekä tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuutta. Käytännössä paloturvallisuus lähtee toimintatavoista, joille luodaan perusta toimitiloissa tehtävillä tarkastuskierroksilla. Luotettava tilannekuva riskienarvioinnin pohjaksi saadaan silloin, kun tarkastuskierrokset tehdään yhdessä asiakkaan kanssa huolella ja ammattitaidolla.

Riskienhallinnan täytyy olla jatkuvaa, sillä jo pienetkin muutokset vaikkapa henkilöstön kulkureiteissä saattavat synnyttää uudenlaisia vaaranpaikkoja. Ei voi liikaa korostaa sitä, kuinka tärkeää on arvioida, mihin kaikkiin asioihin ja miten erilaiset muutokset vaikuttavat. Riskejä on arvioitava myös eri näkökulmista. Paloturvallisuuden lisäksi on huomioitava esimerkiksi ATEX-lainsäädäntö, kemikaalit ja työriskit unohtamatta kunnossapidon vaikutusta turvallisuuteen. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun työntekijät otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallista työn tekemistä. Aivan kuten monilla työpaikoilla on asetettu tavoitteeksi nolla työtapaturmaa, samanlainen 0-tavoite on mahdollista asettaa paloturvallisuudesta puhuttaessa. Monilla työpaikoilla on myös päästy tapaturmataajuudessa nollatasolle, miksi niin ei tapahtuisi tulipalojenkin kohdalla?

Protectilla olemme tehneet turvallisuustyötä tiiviisti asiakkaiden kanssa yli 15 vuotta. Usein yhteisillä turvallisuuskierroksilla on löytynyt parannettavaa, mutta on ollut hienoa nähdä, miten hyvin yrityksissä on otettu vastaan parannusehdotukset. Monesti asiakas on todennut, että heiltä havaitut puutteet olisivat jääneet huomaamatta. Luotettavan kumppanuuden lisäksi asiakas saa meiltä ajantasaiset ja kattavat palvelut paloturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Ennakoivalla turvallisuustyöllä varmistamme toiminnan jatkuvuuden, ja toimintatapamme varmistaa, että löydämme asiakkaalle aina parhaan ratkaisun.

Paloturvallisuuden parantaminen ei ole rakettitiedettä. Mutta jos tulipalo realisoi riskit, silloin asiat monimutkaistuvat, koska yrityksen tulevaisuuden lisäksi kyse voi olla satojenkin ihmisten työpaikoista.

Pertti Salo
Toimitusjohtaja
pertti.salo@protect.fi