31.12.2018 Blogi

Toimitusjohtajan katsaus menneeseen ja tulevaan vuoteen

Vuosi 2018 on ollut Protectille kasvun, kehityksen ja hienojen tuloksien vuosi. Vuoden yksi kohokohdista oli pokata yrityksellemme Vuoden kokkolalainen yrittäjä -palkinto. Yrittäjäpalkinto myönnettiin kiitoksena määrätietoisesta kasvusta ja suunnitelmallisesta kehitystyöstä. Olemme onnistuneet kipuamaan toimialamme huipulle ja saamaan asiakkaiksemme useita suuria suomalaisia organisaatioita. Palkinnon saaminen oli suuri kunnia jo siitäkin syystä, että saman palkinnon aiemmin voittaneissa on hyvin arvostettuja ja menestyneitä yrityksiä. Tämän tittelin voi ansaita vain kerran.

Sinnikäs työmme digitalisaation saralla on huomioitu myös kansallisella tasolla. Meidät kutsuttiin syksyllä mukaan Ylen tuottamaan ohjelmasarjaan, jossa nostettiin esiin yrityksiä, jotka hyödyntävät poikkeuksellisesti digitalisaatiota tämän päivän työelämässä. Ohjelmassa kerrotaan, miten me hyödynnämme digitalisaatiota omassa työssämme ja asiakkaidemme kanssa.

Sisäisten toimintojen kehittäminen siivitti yrityksen kasvuun

Yksi merkittävistä asioista kasvun kannalta on ollut sisäisten toimintojen kehittäminen. Olemme tehostaneet prosesseja mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Lisäksi johtoryhmätyöskentelystä on tehty tiiviimpää ja vastuiden jakamista on selkeytetty. Aikaa säästetään nyt selkeillä prosesseilla, joiden kannattavuutta voidaan valvoa läpinäkyvästi sekä esimiesten että asiantuntijoiden taholta. Prosessien selkeä kuvaaminen on myös asiakkaan etu. Asiakas saa selkeän kuvan siitä, mitä heidän projektiinsa kuuluu, missä järjestyksessä mitäkin tehdään ja mistä he maksavat. Vuorovaikutusta ja tiedottamista lisäämällä haluamme saada asiakkaan yhä paremmin keskiöön.

Tekoälyn hyödyntäminen on ensi vuoden juttu

Liikevaihtomme on vahvassa kasvussa ja uutta henkilökuntaa on palkattu Kokkolaan, Tampereelle ja Helsinkiin. Ensi vuonna aiomme laajentaa toimintaamme ainakin yhdelle uudelle paikkakunnalle. Ensi vuonna aiomme hyödyntää myös tekoälyä, jolla tähtäämme taustatyön tehokkuuden lisäämiseen ja laadun parantamiseen. Tekoäly on yksi osa uusien teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Innostuneet asiakkaat motivoivat

Kasvumme edellytyksenä ja mahdollistajana on kuitenkin monitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Haluamme tarjota henkilökunnallemme sopivassa määrin vapautta ja rajoja, joka mahdollistaa asioiden eteenpäin viemisen. Jokainen meillä työskentelevä henkilö voi vaikuttaa asiantuntijuutensa kautta päätöksentekoon. Kun kaikki ovat aidosti innostuneita omasta työstään, tulostakin syntyy. Asiakkaiden merkitys motivaation syntymisessä on myös suuri. Asiakkaat motivoivat meitä omalla innostumisellaan ja sillä, että ovat kiinnostuneita kehittymään.

Monialainen osaaminen tuo jatkuvasti uutta lisäarvoa

Haluamme palkata työntekijöiksemme henkilöitä, joilla on työkokemusta eri aloilta. Pelkkä hyvä koulutus tai teoriaosaaminen ei riitä, vaan hakijoilla tulee olla myös luontaisia taipumuksia johtamiseen, jota tarvitaan projektien hallinnassa ja läpiviemisessä. Kuuntelutaito auttaa ymmärtämään asiakkaan haasteiden taustoja ja etsimään oikeanlaisia ratkaisuja. Hyvät neuvottelutaidot auttavat pitämään ilmapiirin suotuisana niin, että kehitystyö pääsee etenemään. Meiltä vaaditaan uskallusta ja rohkeutta heittäytyä haastaviinkin tilanteisiin. Se, että työntekijämme ovat itse työskennelleet erilaisissa työympäristöissä auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään erilaisten kohteiden toimintaa ja haasteita. Monialainen osaaminen on ja tulee olemaan yksi tärkeistä kilpailutekijöistämme.

 

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta. Teemme päivittäin työtä sen eteen, että tulevanakin vuonna palvelumme ovat askeleen edellä. Hyvää uutta vuotta!

Pertti Salo
Toimitusjohtaja
pertti.salo@protect.fi