27.01.2017 Blogi

Toimintakäsikirjasta dokumenttienhallintaan

Hyvän ja menestyvän yrityksen rakennepalasia ovat luonnollisesti mullistava idea, myyvä tuote, innovatiivinen ja kehityshaluinen tiimi, toimiva johto, asiansa osaavat toimittajat ja kaikin puolin kyvykäs sidosryhmäverkosto. Miten tämä kaikki saataisiin toimimaan vielä yhteen niin, että yritys voisi saavuttaa tavoitteensa vuosi vuoden jälkeen ja pysyä kehityksessä askeleen edellä kilpailijoitaan? Miten yrityksen onnistuisi tarjota kullekin asiakkaalle juuri sen asiakkaan toivoman tuotteen tai palvelun oikeaan hintaan sovitulla aikataululla?

Toimiva laatujärjestelmä voi olla avain kaikkeen tähän. Modernit laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjohtamisjärjestelmät eivät ole enää vain plakaatteja yritysten neuvotteluhuoneiden seinillä. Niitä ei rakenneta toimintaa vuosittain tarkastelevaa auditoijaa varten vaan siksi, että yritys tosissaan voisi parantaa ja kehittää toimintaansa vuosi vuodelta eteenpäin määrittelemiensä tavoitteiden pohjalta.

Uusitut laatu- ja ympäristöstandardit eivät velvoita yritystä enää tekemään erillistä toimintakäsikirjaa. Riittää, että yrityksellä on muutoin käytössään hyvä ja toimiva dokumentinhallintajärjestelmä tai paikka, jossa määritelty dokumentaatio on säilytettynä. Loistavien turvallisuusjohtamisominaisuuksiensa lisäksi PRO24-järjestelmä taipuu loistavasti myös tähän. Reaaliaikaiset seurantamahdollisuudet ja selainpohjainen rakenne mahdollistavat sen, että PRO24:een tallennettuja tietoja tarkastellaan kokouksissa ja toimenpiteet ja vastuuhenkilöt voidaan määritellä saman tien. Erilaiset johtamistyökalut tarjoavat paikan niin konsernitason kuin yksittäisten työsolujenkin tavoitteiden kirjaamiseen, jalkauttamiseen ja seuraamiseen. Uusittu riskiarviointityökalu tarjoaa turvallisuusriskien kartoittamisen lisäksi mahdollisuuden yksittäisten työprosessien ja koko yrityksen riskien kartoittamiseen ja toiminnan arviointiin. Ilmoitustyökalun kautta voidaan rakentaa erilaisia polkuja tietojen keräämiselle niin turvallisuuteen, koneiden huoltoon kuin vaikka asiakaspalautteeseenkin liittyen.

Ehkä juuri sinun yrityksesi haluaa olla suunnan näyttäjä ja viedä toimintajärjestelmänsä kokonaan uudelle tasolle PRO24:ää hyödyntäen!

Miia Laakso