07.01.2020 Blogi

Protectin vuosi 2019 petaa kasvua tulevaisuuteen kaikissa muodoissa

 

Vuosi 2019 näytti Protectille plusmerkkistä tulosta liikevaihdon lisäksi myös muussakin muodossa. Sitkeä talon sisäinen kehitystyö on tuonut tulosta: uusia asiakkaita ja palveluita. Merkittäviä, pian julkistettavia muutoksia ovat tuoneet myös Suomen sisällä tehty yrityskauppa ja toiminnan laajentuminen Suomen rajojen ulkopuolelle.

—Kansainväliset yritykset vaativat turvallisuudelta samoja standardeja kaikissa tehtaissa, sijaitsivat ne sitten Amerikassa, Keski-Euroopassa tai vaikka Baltian maissa, yrityksen toimitusjohtaja Pertti Salo sanoo.

Yrityskaupasta ja ulkomaille laajentumisesta tullaan uutisoimaan tarkemmin vuodenvaihteen jälkeen.

Ulkoistetut päällikköpalvelut kiinnostavat

Asiakaskunnassa on ollut havaittavissa mielenkiintoista liikehdintää erityisesti johtamiseen liittyvien palveluiden ulkoistamisessa. Työsuojelupäällikön palveluita jo tarjonneelle Protectille on tullut kyselyitä myös laatu- ja ympäristövastuisiin liittyvistä päällikköpalveluista. Uutena ja mielenkiintoisena aluevaltauksena yritys tulee tarjoamaan asiakkailleen myös HR- päällikön asiantuntijapalveluita, joita asiakkaat voivat ostaa räätälöidysti siinä määrin kuin niille on tarvetta.

—Pk-yritysten organisaatioissa ei ole mahdollista palkata omaa asiantuntijaa jokaiseen vastuutehtävään, vaan vastuutehtävät jaetaan oman työn ohella tehtäviksi. Tämä tarkoittaa valitettavan usein sitä, että tärkeätkin työt joudutaan hoitamaan kiireellä. Ulkoistettuna palveluna yritys ostaa ajan tasalla olevaa tietoa ja toimintaa tehokkaasti hoidettuna. Protectin asiantuntijajoukolla on ajan tasalla oleva lain tuntemus ja selkeät toimintamallit töiden hoitamiseen.  Erityisenä etuna ulkoistetuissa palveluissa asiakkaat saavat käyttöönsä koko asiantuntijajoukkomme osaamisen. Protectin katon alla tietoa jaetaan kaikkien eduksi, Salo kertoo.

Sisäinen kehitystyö tuottaa tulosta

Tasainen liikevaihdon kasvaminen mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Protectilla on panostettu esimerkiksi henkilökunnan laajoihin terveyspalveluihin, jotka mahdollistavat terveyspalveluiden ja erikoislääkärien saatavuuden nopeallakin varoitusajalla. Tällä parannetaan sekä yksilön hyvinvointia että turvataan yrityksen toimintavarmuutta.

Henkilökunnan kanssa on ”jumpattu” yhdessä yrityksen arvomaailmaan ja tekemiseen liittyviä ydinasioita ja kaikki ovat olleet aktiivisesti mukana palvelumuotoilussa ja toimintatapojen kehittämisessä. Toimintatapoja tehostamalla yrityksessä on saatu vapautettua joiltain osin jopa 50 prosenttia työaikaa ydintoimintoja varten.

—Porukka on sisäistänyt hyvin Protectin ydintehtävän ja ajatuksen siitä, miksi me olemme olemassa. Jokainen on omalta osaltaan oivaltanut, miten omassa tehtävässä voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Haluamme osoittaa teoillamme, että välitämme aidosti, emmekä ole pelkkä resurssi.

Plusmerkkinen tulos tarkoittaa investointia tulevaisuuteen

Hyvä tulos on ansaittu kovalla työllä ja tätä työtä halutaan jalostaa entisestään. Siksi Protect investoi palvelutuotteiden ja toiminnan kehittämiseen jatkuvasti. Asiakkaille halutaan tarjota parasta myös tulevaisuudessa.

—Meillä on suunnitteilla PRO-24 -toiminnanohjausjärjestelmään liittyvä mittava yhteistyöhanke, jossa on mukana sekä asiakkaitamme että muita yhteistyökumppaneita.  Tämän lisäksi meillä on myös yksi oma hanke, jolla varmistamme myös tulevaisuuden tarpeita.

Kasvu ja kehitys näkyy myös yrityksen henkilökunnan määrässä. Protect palkkasi viime vuonna neljä uutta asiantuntijaa ja vuoden vaihteen jälkeen henkilökunta kasvaa jälleen neljällä uudella henkilöllä.

—Asemamme alan ykköstoimijana vahvistuu asiantuntijoiden myötä. Kun osaamisen määrä kasvaa, voimme tarjota palveluita entistäkin laajemmin ja monella eri tasolla.

Pertti Salo
Toimitusjohtaja
pertti.salo@protect.fi