01.10.2015 Blogi

Muuttuiko kemikaalien käytön laajuus?

CLP -asetus on jo pitkään ollut käyttöönottovaiheessa ja alkanut tulla tutuksi myös loppukäyttäjille uusien merkintöjen, luokitusten ja käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT) muodossa. Näiden lisäksi paikallinen lainsäädäntö ja asetukset ovat muuttuneet tasaiseen tahtiin kohti CLP -asetuksen vaatimuksia. Kesäkuussa voimaan tullut valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) on viimeisin askel kohti tätä kokonaisuutta.

Ovatko yritykset valmiina tähän?

Kysymykseen ei ole helppo vastata myöntävästi. Nopea vilkaisu esimerkiksi asetukseen (685/2015) paljastaa, että ainakin käytön laajuuden laskeminen asetuksen liitteen 1 mukaisten uusien luokitusten perusteella on kaikkea muuta kuin yksinkertaista.

Liitteen taulukoissa puhutaan kemikaaliluokista ja nimetyistä kemikaaleista. Taulukon käsitteissä eikä sen enempää lukuarvoissa ole luonnollisestikaan mitään epäselvää, ja pienellä perehtymisellä saa hyvän kuvan asiasta. Mutta, kun lähestytään käytännön toteutusta yrityksissä käytön laajuuden laskemiseksi, ongelmia alkaa ilmaantua. Näiden ongelmien syynä on, että vaikka luokittelu ja lainsäädäntö ovat ajantasaisia, yritysten käytettävissä olevat kemikaalien KTT:t eivät vielä kokonaisuudessaan ole edellä mainittujen mukaisia. Tästä seuraa ristiriita käytön laajuuden laskentaan – taulukoissa uudet luokitukset ja KTT:ssa uusia ja vanhoja, yksin tai yhdessä.

Laskentaa ja työvoitto muutoksista

Laskenta sujuu mallikkaasti, kun käytettävissä on uudistetut käyttöturvallisuustiedotteet H-lausekkeinen ja kategorioineen. Valitettavasti tilanne on vielä se, että kaikille kemikaaleille – etenkin seoksien osalta – ei vielä ole käytettävissä CLP -muotoista KTT:tta ja laskennassa pitäisi nämäkin kemikaalit huomioida.

Miten sitten laajuus lasketaan näissä tilanteissa? Käytetään CLP -asetuksessa annettua muutostaulukkoa ja laskenta alkaa sujua paljon paremmin. Pitkällisen työn tuloksena olemme laatineet käyttöömme myös työkalut tämän laskennan helpompaan toteuttamiseen, ja ominaisuus siirretään tulevaisuudessa jatkuvatoimiseksi osaksi PRO24 kemikaalit -moduulia.

Pohjatyöt ovat siis meidän osalta kunnossa ja olemme valmiita haasteisiin, mutta mikä on tilanne teidän yrityksellänne? Olemme valmiina auttamaan.

Heikki Aho
Liiketoimintajohtaja
heikki.aho@protect.fi