16.11.2018 Blogi

Kaupan alan kemikaalivalvonta kaipaa yhtenäistä linjaa

Vantaalla vuonna 2012 tapahtunut Hong Kong –tavaratalon tulipalo sai aikaan sen, että myymälöiden vaarallisten kemikaalien säilytystä ja valvontaa seurataan nyt aiempaa tarkemmin. Vantaan Hong Kongin tapauksessa rakennuksen olisi pitänyt kestää palo sortumatta, mutta kaupan kemikaalikuorman vuoksi paloa ei voitu hallita ja lopulta rakennus romahti. Hallitsematon tulipalo aiheutti suuren vaaran pelastushenkilölle. Samalla konkretisoitui, kuinka iso turvallisuusriski kemikaalit ovat myymäläympäristössä, mikäli niitä ei ole varastoitu tai säilytetty oikeaoppisesti.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta uudistettiin jo 2012, mutta aihe on tänä syksynä erityisen ajankohtainen. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto velvoitti vuoden alussa suomalaiset kaupan alan toimijat tekemään kemikaali-ilmoituksen oman alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitus pelastusviranomaiselle tuli tehdä elokuun loppuun mennessä, mikäli myymälässä varastoidaan tai säilytetään vaarallisia kemikaaleja valvonta-asetuksessa esitetyt rajat ylittäviä määriä. Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat spraymaalit, lakat, liuottimet, uretaanivaahdot, deodorantit, lasinpesunesteet ja sytytysnesteet sekä ilotulitteet.

Koska ilmoitusten takaraja umpeutui vasta muutama kuukausi sitten, ovat käsittelyprosessit alkutekijöissään. Tästä syystä myöskään pelastuslaitosten yhteisiä, valtakunnallisesti yhtenäisiä menettelytapoja ei ole päässyt vielä muodostumaan. Viranomaisten valvontakäytännöt ja menettelytavat kemikaali-ilmoituksien käsittelyssä vaihtelevat alueittain ja jopa henkilöittäin siitäkin huolimatta, että vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonta perustuu samoihin lakeihin. Uskon kuitenkin, että prosessin edetessä myös toimintakäytännöt yhtenäistyvät.

Kaupan alaa koskeva kemikaali-ilmoitusten takaraja päättyi elokuun lopussa. Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan yhteydessä on havaittu, että kaupan ala ei ole ryhtynyt riittävässä laajuudessa kemikaalivalvonta-asetuksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Muu muassa suoja-allastuksia sekä paloturvakaappeja puuttuu vielä monista myymälöistä. Kaupan alan toimijan tulisi toteuttaa suojausratkaisut ilman, että valvontaviranomainen siitä jokaisen myymälän kohdalla erikseen määrää. Kaupan alan kemikaalivalvonnassa vallitsee odottava tunnelma. Alueen pelastusviranomainen voi tarvittaessa käyttää hallinnollisia pakkokeinoja kemikaaliturvallisuuslain nojalla lainmukaisen myymälätilan aikaansaamiseksi. Millaisia toimenpiteet ovat, tulee mitä todennäköisimmin vaihtelemaan alueittain.

Kemikaali-ilmoituksessa on haasteellisuudestaan ja yhteneväisistä menettelykäytännöistään huolimatta kyse ennen kaikkea turvallisuudesta. Määrärajoitusten ja suojausratkaisujen tavoite on kaupan henkilöturvallisuuden varmistaminen, omaisuusvahinkojen torjunta sekä pelastuslaitoksen toimintaedellytysten turvaaminen.

Heikki Aho
Liiketoimintajohtaja
heikki.aho@protect.fi