29.10.2015 Blogi

Harva yritys selviää yksin työsuojelun haastavassa kentässä

Työsuojelulla halutaan taata työn tekemiselle turvalliset ja terveelliset olosuhteet ja vaikuttaa positiivisesti henkilöstön työkykyyn. Työnantajan vastuulla on arvioida vaaroja, tarkkailla työtä sekä tehdä tarvittavia kehittämistoimia. Työturvallisuuslaki, työsuojeluvalvontalaki sekä työterveyslaki ovat työsuojelun perussäädökset. Niissä on sanottu kaikki, mikä liittyy esimerkiksi kone- ja laiteturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, kemikaaliturvallisuuteen sekä räjähdyssuojaukseen.

Työsuojelua valvotaan työsuojelutarkastuksilla. Tarkastuskäynneillä seurataan työpaikan turvallisuutta sekä muita valvontaan kuuluvia olosuhteita. Tarkastus voi koskea koko työpaikkaa tai sen osaa, kuten konetta tai työmenetelmää. Tarkastuksista ilmoitetaan yleensä etukäteen. Tarkastuskäyntiin voivat johtaa myös erityiset syyt, kuten sattuneet tapaturmat.

Tarkastuksen tekijällä on laajat oikeudet. Hänellä on muun muassa oikeus päästä työpaikalle tai muuhun tarkastuksen kohteeseen, ottaa näytteitä, tarkastella asiakirjoja sekä puhutella henkilöstöä. Jos puutteita ilmenee, tarkastaja voi ääritapauksessa kieltää välittömästi esimerkiksi terveydelle tai hengelle vaarallisen laitteen tai työmenetelmän käytön.

Ikävimpiä tilanteita ovat luonnollisesti ne, joissa on sattunut vakava työtapaturma, ja inhimillisten seurausten lisäksi työnantajalle on määrätty oikeuden päätöksellä yhteisösakko. Viime vuosina monet yhteisösakot ovat määräytyneet sen mukaan, mikä olisi voinut olla pahin vaihtoehto, mitä olisi saattanut sattua. Huomattavan taloudellisen riskin lisäksi tämä tarkoittaa yritykselle maineriskiä.

Pitkäjänteisyys tuo kestäviä tuloksia

Yhä useammat yritykset ovatkin huomanneet pitkäjänteisen työn merkityksen työsuojelussa. Työsuojelutarkastusten määrä kasvaa koko ajan, ja kun ilmoitus tarkastuksesta tulee, työnantaja ei enää ehdi tehdä merkittäviä parannuksia. Tärkeämpää onkin huolehtia siitä, että yrityksessä työsuojeluasiat ovat kunnossa joka päivä. Silloin henkilöstö voi hyvin, mikä parantaa lisäksi työn tuottavuutta ja laatua.

Käytännössä kaikki lähtee siis työntekijöiden suojelusta. Vaikka peruslähtökohta on yksinkertainen ja selkeä, siitä huolimatta harva yritys selviää yksin työsuojelun haastavassa kentässä. Työsuojelulakikin toteaa, että ellei työnantajalla ole riittävää asiantuntemusta, työnantajan on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Protect tarjoaa yrityksille laaja-alaista, asiantuntevaa ja pitkäjänteistä kumppanuutta työsuojelun ja yritysten kokonaisturvallisuuden kehittämiseen. Kumppanuuden lisäksi periaatteitamme ovat ennakoiva turvallisuustyö ja aito halu auttaa asiakasta parhailla mahdollisilla ratkaisuilla. PRO24-järjestelmä tuo ajantasaiset tiedot käyttäjien saataville ajasta ja paikasta riippumatta.

Parhaimman hyödyn yritys saa teettämällä työsuojelukatsastuksen. Protectin asiantuntijat tekevät katsastuksen yhteistyössä asiakkaan edustajien kanssa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää työsuojelukatsastuksesta ja muista työsuojeluun liittyvistä palveluistamme.

Pertti Salo
Toimitusjohtaja
pertti.salo@protect.fi