12.10.2020 Blogi

Asiantuntijapalveluiden ulkoistaminen kasvattaa yrityksen kilpailukykyä

Protectin asiantuntijuus tuo yrityksen toimintaan ja johtamiseen tuottavuutta parantavaa näkökulmaa ja aitoja tekoja.

Säästöjä syntyy hyvän riskienhallinnan sekä arkeen jalkautettujen tuottavien ja toimivien käytänteiden kautta. Asiantuntijuus ei jää sananhelinäksi vaan siinä on vahva käytännönläheinen ote.

— Me emme tee vastuullisuus ja riskinhallinta- asioita auditointeja varten, eivätkä ne ole markkinointikikkoja vaan me autamme asiakkaita konkreettisiin tekoihin. Tavoitteenamme on, että asiakkaan toiminta saadaan koko organisaation kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi, joka luo puolestaan mahdollisuudet päästä vähintään kilpailijoidensa tasalle tai jopa edelle, sanoo Protectin toimitusjohtaja Pertti Salo.

Jatkuvasti taustalla tehtävä asiantuntijatyö hilaa väistämättä yrityksen kilpailukykyä ylöspäin. Samalla sen toiminta näyttäytyy myös asiakkaisiin, sidosryhmiin ja rekrytointimarkkinoille luotettavana ja mielenkiintoisena.

 

Liiketoimintajohtaja Miia Laakso ja myyntijohtaja Anita Trenn

Huippuasiantuntijuuteen kuuluu kyky soveltaa

Huippuasiantuntijan tunnistaa taidosta soveltaa osaaminen toimintaympäristöönsä. Asiantuntijaksi voi opetella lukemalla – huippuasiantuntija puolestaan hahmottaa kokonaisuuksia ja osaa soveltaa teorian käytäntöön hyvin erilaisissa olosuhteissa.

Protectin useasta eri alan asiantuntijasta koostuva joukko jakaa osaamistaan keskenään ja kykenee näin saavuttamaan tason, johon yksin työssään toimivalla asiantuntijalla ei ole mahdollisuutta päästä.  Asiantuntijoita rekrytoitaessa yritys painottaakin teoriaosaamisen lisäksi nopeaa hahmottamiskykyä, asioiden konkretisoimisen taitoa sekä sopeutumiskykyä erilaisiin tilanteisiin. Yrityksen suurin voimavara on sitoutunut henkilökunta, jolla on vahva auttamisen halu.

—Me sulaudumme niin tehtaan tuotannon arkeen kuin johtoryhmän neuvottelupöytäänkin. Kumppanina toimiessamme emme ole ulkopuolisia, vaan ajamme yhteisiä asioita, joissa menestyminen on kaikille tärkeää, kertoo liiketoimintajohtaja Miia Laakso asiantuntijan roolista asiakasyrityksissä..

Asioiden käytäntöön jalkauttaminen on olennainen osa palvelua

Protect on saanut kiitosta tehokkaasta ja käytännönläheisestä tavasta viedä asioita eteenpäin. Suunnitelmia tehdessä asiantuntijat perehtyvät tarkasti asiakasyrityksen nykyisiin käytäntöihin ja kuulevat mielellään organisaation eri tasoilla työskentelevien henkilöiden ajatuksia. Tämä auttaa muodostamaan uusista toimintatavoista sellaisia, jotka on helppo jalkauttaa myös käytännön tasolle ihmisten jokapäiväiseen arkeen. Usealla asiantuntijalla onkin taustallaan käytännön työkokemusta myös tuotannosta, myynnistä tai hallinnosta.

Asiantuntijuutemme skaalautuu eri kokoisiin yrityksiin ja eri aloille

Huippuasiantuntija osaa suhteuttaa tekemisen yrityksen koon ja resurssien mukaan. Palveluiden luonne määräytyy täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Haasteet ovat usein samanlaisia, oli kysymys sitten suuryrityksestä tai pienestä toimijasta. Kaikilla on tarvetta lisäkäsille, kehittämiselle ja ajantasaiselle osaamiselle.

—Palveluitamme ostetaan siksi, että yrityksen oma henkilökunta saa lisää aikaa omien ydintoimintojen hoitamiseen. Yrityksen johdolle ja prosessien omistajille vastuun jakaminen asiantuntijan kanssa on usein myös helpotus. Lisäapu varmistaa, että lakisääteiset ja kehitystä eteenpäin vievät toimet ovat ajan tasalla, ja lisäksi ne edistyvät koko ajan ydintoimintojen rinnalla, myyntijohtaja Anita Trenn kertoo.

Asiantuntijoiden tavoitteena ei ole olla keskipisteenä, vaan auttaa asiakasta oivaltamaan ja oppimaan. Luotettava kumppanuus asiakkaiden kanssa syntyykin kuuntelemisesta, käytännön teoista ja molemminpuolisesta kunnioituksesta.

Miksi asiantuntija tai päällikkö kannattaa hankkia palveluna?

Protect tarjoaa HSEQ-asiantuntijapalveluita joustavasti asiakkaan resurssien ja tarpeiden mukaisesti. Keskimääräinen HSEQ-asiantuntijan työmäärä on n. 15—40 h/kk jatkuvissa palveluissa. Päällikköpalveluista esimerkiksi työsuojelupäällikön tehtävissä keskimääräinen työmäärä on noin. 40—80 h/kk. Palvelu skalautuu myös pienten yritysten tarpeisiin.

 

 

Tutustu ulkoistettuun päällikköpalveluun – Laatupäällikkö

Tutustu ulkoistettuun päällikköpalveluun – Työsuojelupäällikkö

HSEQ-asiantuntijapalvelut projekteihin ja jatkuvana palveluna