03.06.2021 Blogi

Asiantuntija auttaa löytämään toimintaympäristöön sopivimmat ratkaisumallit

Miten sivutuotteita voisi hyödyntää yrityksen toiminnassa? Voisiko kuluista tehdä ehkä tuottoja, tai ainakin vähentää kuluja?

Kyllä voi. Ja tämä on yksi näkökulma, joka kulkee mukana kaikessa laatuun ja turvallisuuteen liittyvässä työssä. Keskityn työssäni aina juuri kyseisen asiakkaan toimintaympäristöön. Muun muassa ympäristöturvallisuuteen liittyy paljon mahdollisuuksia, joita ei ole vielä oivallettu hyödyntää.

Viranomaisvaatimukset täyttävät ratkaisut voivat olla myös tuottavia

Ennen Protectille tuloa työskentelin Eurofins Scientific Finlandilla analyysipalvelupäällikön tehtävässä ja toimin teknisenä vastuuhenkilönä mikrobiologian osastolla. Vastuullani olivat akkreditoinnin piiriin liittyvät asiat, joihin kuului analyysimenetelmiin, laatuun ja toimintavarmuuteen liittyviä tehtäviä sekä asiakaspalvelu ja sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyö.

Protectilla hyödynnän monipuolista osaamistani eri alojen toimijoiden kanssa. Teen asiantuntijatyötä painottuen kemikaali-, ympäristö- ja elintarviketurvallisuuden osa-alueisiin. Erityisosaamistani ovat kemikaali- ja ympäristölupiin liittyvät asiat, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 22000, omavalvonta, elintarviketurvallisuus ja riskien arvioinnit (HAZOP, POA ja HACCP). Olen koulutukseltani biokemisti ja taustani on syvällä laboratoriomaailmassa – erityisesti mikrobiologian parissa.  Asiantuntijana minun tehtäväni on auttaa asiakkaitani kehittämään heidän laatuun ja turvallisuuteen liittyviä toimintoja.

Kun etsin ratkaisuja laadun ja turvallisuuden parantamiseksi, tavoitteenani on tehdä se aina taloudellisesti ja asiakkaan toimintaympäristö huomioiden.  Siksi suuri osa työstäni on kokonaisuuden hahmottamista kysymysten kautta sekä syy- ja seuraussuhteiden tutkimista.

Vaikka usein asiantuntija palkataan ”pistämään dokumentit järjestykseen” auditointia varten, yhteistyö syvenee usein myös muihin asioihin. Kun asiakas oivaltaa, että vaatimustenmukainen toiminta tuo mukanaan selkeyttä ja järjestelmällisyyttä koko yrityksen toimintaan, mikä johtaa säästöihin ja positiivisiin palautetteisiin myös henkilökunnan parista. Nämä hetket ovat työni tähtihetkiä!

Vaatimustenmukainen toiminta vaatii järjestelmällistä otetta ja yhteistä ymmärrystä

Taustani on laboratoriomaailmassa, joten otetaanpa esimerkki sieltä. Miten vaatimustenmukainen toiminta saadaan jalkautettua esimerkiksi laboratorioihin, joissa testaus ja kalibrointi ovat suuressa roolissa?

Akkreditoidussa laboratoriossa toimitaan järjestelmällisesti ja säännönmukaisesti. Jotta tähän päästään, kokonaisuutta pitää tarkastella monesta eri näkökulmasta, eikä vähiten käytännön näkökulmasta.

Vaatimustenmukainen toiminta vaatii selkeän organisaation, jossa on selkeä vastuunjako.  Asioiden järjestelmällinen seuranta pitää olla hallussa, eikä osaamisen ja perehdyttämisen tärkeää roolia tule unohtaa.  Lisäksi työkalut ja tilat pitää olla kunnossa. Jotta kaikki hoitavat tehtävänsä oikein, heillä pitää olla siihen tietotaidon lisäksi myös tahtoa.

Juuri tahto on se tekijä, joka mahdollistaa vaatimustenmukaisen toiminnan toteutumisen laadun.

Miten omavalvonta saadaan jalkautettua käytäntöön?

Tiedän kokemuksesta, millaisia haasteita vaatimuksenmukaisen toiminta tuo johtamiseen ja työntekijöiden arkeen. Tärkeä oivallus onkin: täydellisyyttä voi tavoitella, mutta riittävä tasokin on hyvä niissä tilanteissa, kun täydellisyyteen ei päästä joko kiireen tai muun syyn takia. Omavalvontasuunnitelmien toteutumisessa tärkeintä on se, että sitä toteuttavat ihmiset oikeasti ymmärtävät, miksi tiettyjä rutiineja toistetaan ja mikä merkitys niillä on. Kun ihmiset ymmärtävät syyn, saadaan luotua tahto tehdä työt sääntöjen mukaisesti.

Suoritin hiljattain Finasin Asiantuntijasta arvioijaksi -koulutuksen, jonka myötä sain laajennettua näkökulmaani myös tässä roolissa. Kun aiemmin on ollut vastaajan roolissa, nyt saankin toimia kysyjänä ja arvioijana. Uskon, että tästä on paljon hyötyä asiakkaillemme: kun osaa kysyä oikeita kysymyksiä, haasteiden ydin ja sitä myötä ratkaisutkin löytyvät nopeammin.

 

Katso muut asiantuntijablogit

Ota yhteyttä

Tarja Honkarinta