Asiakastarina

Rauanheimon liiketoiminta on vaatimustenmukaista ja vastuullista

Oy M. Rauanheimo Ab on johtava suomalainen satamaoperaattori, joka on kasvanut viime vuosina nopeasti. Yritys kuuluu KWH Logistics-konserniin ja sillä on toimintaa Suomen kaikissa syväsatamissa ollen kuivabulk-käsittelyn ja transitoliikenteen suurin operaattori.

Rauanheimon vuosia kestänyt yhteistyö Protectin kanssa sisältää tällä hetkellä ulkoistetun HSEQ-asiantuntijapalvelun tehtävät sekä työsuojelupäällikön palvelut joissakin toimipisteissä.

Turvallisuus, laatu ja ympäristöasiat ovat tärkeä osa yrityksen kaikkea toimintaa. On tärkeä saada ulkoistetun asiantuntijapalvelun kautta tietoa lainsäädännön vaatimuksista ja parhaista toimintamalleista sekä siitä, miten henkilöstöä voidaan sitouttaa erilaisiin uusiin toimintamalleihin.

Yrityksen toimintaa ovat ohjaamassa ISO 9001 -, ISO 14001 – ja ISO 45001 -standardit laatuun ja johtamiseen, ympäristöön ja vastuullisuuteen sekä työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyen. Standardien vaatimusten mukaan rakennettu johtamisjärjestelmä varmistaa, että koko henkilöstön yhdessä tekemä työ pohjautuu yhtenäisiin toimintamalleihin ja on samaan aikaan kannattavaa, täyttää lakisääteiset vaatimukset ja varmistaa asiakkaan saaman palvelun laadun.

Rauanheimon toimitusjohtajan Joakim Laxåbackan mukaan yhteistyöhön Protectin kanssa löytyy monia syitä.

—Protect on asiantuntijaorganisaatio, jolla on laaja asiantuntemus turvallisuuden ja laadun eri alueilta. Eri puolilla Suomea toimivan toimijan kanssa yhteydenpito on nopeaa ja yhteistyö läheistä. Tällä tavalla voidaan myös edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta.

—Tärkeää on sekin, että Protectilta saatavan palvelun ansiosta pystymme varmistamaan, että työsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvät lakien ja asetusten edellyttämät vaatimukset hoidetaan asianmukaisesti. Näihin kuuluvat muun muassa vaarojen selvitysten ja työterveyshuollon työpaikkaselvitysten tulosten käsittely, toimitusjohtaja sanoo.  

Turvallisuuskulttuuria kehitetään yhdessä parhaaseen asiantuntijuuteen nojautuen

Rauanheimon Vuosaaren toimintojen työsuojelupäällikkönä vuodesta 2017 toiminut Protectin turvallisuus- ja laatuasiantuntija Veera Liukkonen kertoo menevänsä joka kerta asiakkaan luo iloisin mielin.

—Olen aina tuntenut olevani yksi Rauanheimolaisista ja koen, että asiantuntijuudestani ja osaamisestani on asiakkaalle aidosti hyötyä. Teen jatkuvan työsuojelupäällikköpalvelun tiimoilta erilaisia työsuojeluun, laatuun ja henkilöstöjohtamiseen liittyviä tehtäviä ja tuon päivittäisjohtamiseen sekä toiminnan kehittämiseen lisäresursseja.

Lakisääteiset vaatimukset ja eri standardien tuomat kriteeristöt muodostavat yhdessä kattavan listan asioista, joiden ylläpitoon pitää käyttää aikaa, mutta toisaalta niiden kautta toiminnan kehittämisestä saadaan jatkuvaa. Pienin askelin kehittäminen ja henkilöstön mukaan saaminen on yksi tämän työn parhaista asioista. Työtä tehdään siksi, että työntekijät voisivat joka päivä lähteä töistä terveenä kotiin ja että johto voisi kokea olevansa aidosti omien vastuidensa takana.

Lue lisää HSEQ-asiantuntijapalveluista

Tutustu PRO24-järjestelmään

Katso muita asiakastarinoitamme