1 Rekisterinpitäjä

SK Protect Oy, Y1700958-9,

Osoite: Satamatie 330, 67100 Kokkola,

http://www.protect.fi

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pertti Salo

044 0665 916

pertti.salo@protect.fi

Satamatie 330, 67100 Kokkola

 

3 Rekisterin nimi

 SK Protect Oy:n asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän (SK Protect Oy:n) ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ja asiakkaalle tarjottujen palveluiden tuottamiseen, hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä palveluita koskevaan rekisterinpitäjän suorittamaan markkinointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Rekisteritietoja voidaan käyttää Protect Oy:n PRO24 -palvelun sekä siihen liitännäisten muiden rekisterinpitäjän palveluiden tai muiden palveluntarjoajien ylläpitämien palveluiden toimittamiseen asiakkaalle tai asiakkaan hyväksi.

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseensä kohdistuva suoramarkkinointi.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Asiakkaan perustiedot, kuten etu-, sukunimi, y-tunnus ja yhteystiedot
  • Yritys ja asema
  • Oikeushenkilöt, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • Asiakasnumero ja/tai muu vastaava tunnus
  • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria
  • Laskutustiedot
  • Asiakkaalta itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot
  • Muita yrityksen/asiakkaan toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan kotisivujen tietolomakkeella henkilön itse syöttäminä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan päivittää väestörekistereistä ja muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

 

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteissa.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta tietosuojalainsäädännön määritysten mukaisesti (esim. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -sopimus).

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

 

  • Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

 

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus

saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

 

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 

SK PROTECT OY

Kokkola

PL 17 Satamatie 330

67101 Kokkola

 

tai sähköisesti osoitteeseen:

pertti.salo@protect.fi

 

Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa:

Port Tower, Satamatie 330, 67101 Kokkola

  

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.

 

 

OTA YHTEYTTÄ MEIHIN »
TILAA UUTISKIRJE »