29.08.2022 Uutinen

Vesa Saarela turvallisuusasiantuntijaksi Protectille

 

Raideturvallisuuden parissa 15 vuotta toiminut Vesa Saarela on aloittanut Kokkolan toimistollamme turvallisuusasiantuntijana. Vesalla on kokemusta erityisesti työturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Ihmisten parissa työskentely on kehittänyt hänen vuorovaikutustaitojaan. Hän kuvailee itseänsä haasteista pitäväksi oma-aloitteiseksi ihmiseksi, joka ei provosoidu helposti, vaan ottaa asiat asioina.

– Hain Protectille töihin, koska tunsin, että yrityksen arvomaailma kohtaa omani kanssa. Onnettomuuksien estäminen, toiminnan kehittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat minulle tärkeitä asioita.

Inhimillisten tekijöiden (Human Factors, HF) huomioiminen syventää kokonaisuuden ymmärtämistä ja kannustaa avoimuuteen. Aiemmassa työssään Vesa tutustui tähän toimintamalliin ja pääsi koulutuksen jälkeen hyödyntämään toimintamallia tapaturmatutkinnassa. Hän myös koulutti mallin käyttöä yrityksen sisällä.

– Inhimillisten tekijöiden huomiointi tapaturmatutkinnassa ei aluksi kiinnostanut minua. Lähdin koulutukseen silloisen esihenkilöni aloitteesta. Alkuun koko homma tuntui aika pelleilyltä, mutta kun pääsin hyödyntämään saamaani oppia käytännössä, tajusin, että tämähän on mun juttu ja näissä asioissa on järkeä, Vesa muistelee innostuen.

Syyt tapaturmien taustalla kiinnostavat Vesaa. Hän pohtii mielellään, miksi joillakin toimialoilla sattuu onnettomuuksia ja poikkeamia muita enemmän. Poikkeamatutkinnan tavoitteista hänellä on selkeä mielipide.

– Olen joutunut tilanteisiin, joissa olen joutunut tutkia työkavereille sattuneita vakaviakin tapaturmia. Kyllä ne pysäyttävät.

– Onnettomuuksien taustalla voi olla jopa hyvin henkilökohtaisia asioita. Ei ole lainkaan tavatonta, että syy-seurausketjut lähtevät vuosien takaa ennen varsinaista tapahtumaa. Tutkinnan tarkoitus on selvittää taustamuuttujat ja tapahtumat mahdollisimman tarkasti, jotta tulevat vastaavat tapahtumat voitaisiin estää. Ei koskaan siksi, että löydettäisiin syyllinen.

Hän näkee hyvänä asiana, että turvallisuuskulttuurin kehittämiseen nykyään panostetaan ja että inhimillisten tekijöiden huomiointi kuuluu moderniin turvallisuusjohtamiseen.

– Johdon esimerkin lisäksi korostan myös työtekijän havainnointi- ja ilmoitusvelvollisuutta. Aktiivinen puuttuminen vaaranpaikkoihin edistää ennakoivaa turvallisuustyötä, Vesa toteaa.

 

Tutustu Protectiin yrityksenä

Ura Protectilla – Katso avoimet tehtävämme