13.12.2022 Uutinen

Jeremia Koistinen turvallisuus- ja laatuasiantuntijaksi Protectille

 

Ympäristöteknologian insinööri (AMK) Jeremia Koistinen on aloittanut Protectilla turvallisuus- ja laatuasiantuntijana marraskuun alussa. Ennen Protectille siirtymistä hän työskenteli rakennusteollisuudessa laatuasiantuntijana ja laatupäällikkönä sekä aiemmin paperiteollisuudessa ympäristö- ja laatuinsinöörinä.

Protectin työpaikkailmoitus herätti Jeremian mielenkiinnon ja ilmoituksen perusteella hänelle jäi yrityksestä hyvä kuva.

– Minut vakuutti se, että Protect kehittää paitsi omaa toimintaansa niin myös asiantuntijoidensa osaamista. Haluan palvella ja pidän asiakkaiden kanssa työskentelystä. Niinpä monipuolinen asiantuntijatehtävä teollisuuden palveluntuottajalla sai minut hakemaan tehtävää, hän kertoo.

Ympäristöteknologian insinööriopinnoissa Jeremia otin kursseja myös teollisuuden kunnossapidosta ja ympäristöriskien arvioinnista. Häntä kiinnostaa kokonaisvaltainen HSEQ-toiminnan kehittäminen.

– Parasta osaamistani on HSEQ-kokonaisuuden hallinta ja sen sisällä mm. prosessien kehittäminen ja prosessien mukaisen toiminnan varmistaminen. Yleisesti ottaen laatutyö on ydinosaamistani. Minulla on osaamista myös kemikaaliturvallisuuteen sekä ympäristöjohtamiseen, Jeremia kertoo.

Ympäristö- ja laatuinsinöörinä toimiessaan Jeremia kartutti kokemusta mm. ympäristöraportoinnista ja laadun varmistamisesta. Laatupäällikkönä hän vastasi ISO 9001- sertifioidun johtamisjärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä rakentamisen laatujärjestelmistä. Hän on tehnyt työtä myös kestävän kehityksen parissa etsien ratkaisuja yrityksen hiilineutraaliuden saavuttamiseen, jätteiden määrän minimointiin ja materiaalien kierrätykseen.

Tulevaisuudelta Protectilla Jeremia odottaa, että pääsee vaikuttamaan teollisuusyritysten HSEQ-kehittämiseen.

– Olisi mahtava päästä jonain päivänä näkemään, että on omassa työssään vienyt yrityksiä eteenpäin kestävässä kehityksessä, hän pohtii.