14.05.2020 Blogi

Työsuojelua tarvitaan myös palvelu- ja asiantuntijatehtävissä

Pia Marttila siirtyi Suomen Työsuojelutalo Oy:n yrityskaupan myötä Protectin turvallisuus- ja laatuasiantuntijaksi 8.1.2020 Marttilalla on pitkä kokemus sairaanhoitoalalta, jossa hän on toiminut päätoimisesti 8 vuotta HUS:n työsuojeluvaltuutettuna.

—Päätös Protectille siirtymisestä oli helppo, koska isompi yritys antaa resursseja laajemmalle koulutustoiminnan kehitystyölle. Kun rinnalla seisoo joukko eri alojen asiantuntijoita, kehitystyö saa raamit, jota pienessä yrityksessä ei olisi ollut mahdollista toteuttaa, Marttila sanoo.

HUS antoi ammattimaisen pohjan työsuojeluun

HUS:n työsuojeluvaltuutettuna toimiessaan Marttila pääsi työsuojelun näköalapaikalle. Isossa organisaatiossa työsuojelu ja siihen liittyvät asiat oli hyvin organisoitu ja työsuojeluvaltuutetut saivat osallistua monenlaiseen toimintaan. Silti hän kokee, että työsuojeluasioissakin haasteet pyörivät usein samantyyppisten asioiden ympärillä, oli kyseessä sitten iso organisaatio tai pienempi työyhteisö.

—Koska sama lainsäädäntö koskee kaikkia, työsuojelussakin löytyy yhtymäkohtia aloista riippumatta. Tästä syystä pidän tärkeänä myös sitä, että eri alojen työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut oppisivat myös toisiltaan. Tässä me voimme Protectilla toimia yhdistävänä tekijänä ja jakaa osaamista, mikä ei ole keneltäkään pois, vaan kaikkien etu.

Työsuojelu hiipii myös toimistoihin

Marttila toteaa, että työsuojelussa on vuosien mittaan tapahtunut kehitystä. Ihmiset tietävät mikä on työsuojelupäällikkö tai -valtuutettu. Lisäksi eri aloilla olevissa yrityksissä olevia psykososiaalisia riskitekijöitä on alettu tunnistaa.

—Usein ajatellaan, että työsuojelu koskee enemmän työympäristöjä, joissa on konkreettisia riskitekijöitä, kuten esim. rakennustyömaat ja tehtaat. Työsuojelua tarvitaan kuitenkin kaikissa työympäristöissä. Todellisuus on se, että esim. sote-puolellakin on hengenmenettämisen vaara olemassa kuten rakennustyömaallakin ja toimistotyökin voi kuormittaa niin paljon, että työntekijä menettää työkykynsä.

Tästä syystä Marttila haluaakin puhua ennaltaehkäisyn puolesta, jossa jatkuvalla koulutuksella ja tiedon lisäämisellä on suuri merkitys.

Kun osaaminen siirtyy työpaikoille

Suomen Työsuojelutaloa perustaessaan Marttila halusi tehdä koulutuksesta sellaista, että se palvelee aidosti osallistujiaan. Käytännössä tämä tarkoitti pienempiä ryhmäkokoja, joissa riitti aikaa myös keskusteluun ja kuunteluun. Lisäksi koulutuksiin haluttiin mukaan tarttumapintaa, johon osallistujat pystyisivät samaistumaan.

—Tehtävässäni on tärkeintä saada ihmiset ymmärtämään työsuojelun hyödyt heidän omasta näkökulmastaan.  Kun vastuuhenkilö saadaan aidosti innostumaan, hän haluaa viedä opin myös muille.

Marttila korostaa kuitenkin, että työsuojeluun liittyvien kehitystoimenpiteiden jalkauttamiseen tarvitaan myös johdon tuki ja myönteistä asennetta.

—Toimenpiteiden jalkauttaminen on oikeastaan kriittisin vaihe, missä työsuojeluvaltuutetut tarvitsevat johdon tuen. Protectilla meillä on mahdollisuus kulkea asiakkaan rinnalla myös heidän omassa ympäristössään ja tukea asioiden eteenpäinviemistä myös konkreettisesti.  Kun sama viesti annetaan monesta eri suunnasta, se menee paremmin perille.

Lue lisää avoimista koulutuksistamme koulutuskalenterista.


 

 

”Jos jonkun mielestä työsuojelu on kuivaa ja koulutukseen osallistuminen on pakkopullaa, suosittelen tulemaan Protectin koulutukseen! Palkitsevinta on se, kun huomaa ihmiset innostuvan. Protectilla arvostan käytännönläheistä otetta, jonka avulla opitaan oikeasti, eikä vain kaadeta tietoa niskaan. Tavoitteenamme on saada konkreettisia muutoksia aikaan yritysten arjessa ja olemme siinä onnistuneetkin.”

Pia Marttila
Turvallisuus- ja laatuasiantuntija
pia.marttila@protect.fi